Nhảy đến nội dung

Trung tâm Elearning

1. Chức năng, nhiệm vụ

 • Quản lý hệ thống E-Learning: quản lý tài khoản, cấp quyền, tạo khóa học, xử lý các sự cố liên quan đến việc truy cập hệ thống và quyền sử dụng hệ thống E-Learning, Office 365.
 • Hướng dẫn sử dụng hệ thống và giải đáp thắc mắc trong quá trình dạy – học của giảng viên và sinh viên.
 • Quản lý vận hành 7 môn học (Triết, Kinh tế chính trị, Chủ nghĩa xã hội Khoa học, Tư tưởng HCM, Lịch sử Đảng, Pháp luật đại cương, Khoa học môi trường):

            + Đảm bảo sinh viên đăng ký học là có quyền truy cập môn học;

            + Giải đáp thắc mắc, hỗ trợ sinh viên trong quá trình tự học trên hệ thống E-Learning;

            + Hàng tuần, xuất danh sách tính điểm chuyên cần cho sinh viên hoàn thành nhiệm vụ học tập của tuần đúng hạn;

            + Tổ chức các buổi gặp giảng viên giải đáp thắc mắc;

            + Tổ chức kiểm tra giữa kỳ, lập danh sách cấm thi, nhập điểm quá trình vào hệ thống quản lý đào tạo.

 • Quản lý các dự án xây dựng tài liệu phục vụ đào tạo kết hợp cho các môn học tại Trường Đại học Thăng Long nhằm tăng cường khả năng tự học của sinh viên, thay đổi vai trò của giảng viên từ người truyền đạt kiến thức thành người hướng dẫn sinh viên tham gia vào các hoạt động củng cố kiến thức, đánh giá kết quả tự học, vận dụng kiến thức vào thực tế, đồng thời phát triển khả năng tư duy sáng tạo và kỹ năng mềm của sinh viên.

2. Nguyên tắc làm việc

Làm việc trực tuyến qua email của trường và chat Team, trả lời trong vòng 24h hoặc muộn nhất là 48h. 

 • Vấn đề về Tài khoản, truy cập, sử dụng hệ thống, E-Leaning, Office 365: Người phụ trách Đoàn Ngọc Đạt - Chat team: PEL002
 • Vấn đề về 7 môn đại cương, điểm chuyên cần, lịch gặp  giảng viên, lịch kiểm tra quá trình, điểm quá trình: Người phụ trách Nguyễn Thị Ngọc Mai - Chat team: PEL006

Liên hệ Trung tâm Elearning

 • tt.elearning@thanglong.edu.vn

 • Phòng chuyên gia số 2, Tầng 8 - Nhà A
  Trường Đại học Thăng Long
  Đường Nghiêm Xuân Yêm, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội