Tuyển sinh đào tạo thạc sỹ

THÔNG BÁO V/v tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2020 (Đợt 1)

TSCH1 6

THÔNG BÁO V/v tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2020 (Đợt 1)

Xem tiếp...

THÔNG BÁO V/v tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2019 (Đợt 2)

29(2)Nhận hồ sơ đăng ký dự thi: 02/08/2019– 25/10/2019   

Xem tiếp...

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO THẠC SĨ NGÔN NGỮ ANH

32(1)Thời gian phát hành và nhận hồ sơ xin học: Từ 13/06/2019 đến 02/08/2019

Xem tiếp...

THÔNG BÁO V/v tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2019 (Đợt 1)

11(1)Nhận hồ sơ đăng ký dự thi: 02/01/201931/05/2019   

Xem tiếp...

Quyết định điểm trúng tuyển thạc sĩ năm 2018 đợt 1

14(2)Quyết định điểm trúng tuyển thạc sĩ năm 2018 Đợt 1

Xem tiếp...

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.