Skip to main content

Ngành Hệ thống thông tin

Mã ngành7480104

 • Thời gian học04 năm
 • Tổ hợp môn thiA00, A01
 • Học phí24.200.000vnđ/năm

Điểm trúng tuyển các năm gần đây (thang điểm 30)

Năm 2019
15.00
Năm 2018
15.00
Năm 2017
15.50

Ngành Hệ thống thông tin

Hệ thống thông tin là ngành đào tạo các kỹ sư - cử nhân đảm nhận nhiệm vụ xây dựng và duy trì hạ tầng thông tin dựa trên máy tính cho các tổ chức, doanh nghiệp và các cơ quan chính phủ, v.v.
Cử nhân hệ thống thông tin là người có năng lực thiết kế, triển khai và duy trì các hệ thống thông tin, bao gồm các hệ thống dữ liệu, các hệ thống phần mềm nghiệp vụ, các hệ thống doanh nghiệp (các HT tích hợp, thí dụ ERP) cho một tổ chức hoặc doanh nghiệp. 
Một trong các nhiệm vụ quan trọng của cử nhân hệ thống thông tin là cài đặt và quản trị các cơ sở dữ liệu, đảm bảo an toàn và an ninh dữ liệu, biết chọn lựa các giải pháp triển khai hệ thống, bao gồm cả việc lập trình lẫn việc mua sắm và tích hợp hệ thống. 

Mục tiêu đào tạo

 • Đào tạo cử nhân hệ thống thông tin có kiến thức rộng về công nghệ, có hiểu biết nghiệp vụ cơ bản, và có khả năng thích ứng với các thay đổi cả về nghiệp vụ và công nghệ để đáp ứng yêu cầu của tổ chức / doanh nghiệp.  
 • Có khả năng phát hiện và giải quyết các vấn đề liên quan đến hệ thống TT của tổ chức (dữ liệu, quy trình nghiệp vụ, tích hợp hệ thống)
 • Có khả năng giao tiếp, thuyết phục, khả năng tổ chức để triển khai các hệ thống thông tin thành công và duy trì sự làm việc hiệu quả trong toàn hệ thống.
   

Chương trình đào tạo

Môn cơ sở

 • Số và cấu trúc đại số
 • Giải tích 1
 • Giải tích 2
 • Đại số tuyến tính
 • Xác suất thống kê và ứng dụng
 • Toán rời rạc
 • Cấu trúc dữ liệu
 • Kỹ thuật số
 • Ngôn ngữ lập trình
 • Lập trình hướng đối tượng
 • Kiến trúc máy tính
 • Nguyên lý hệ điều hành
 • Cơ sở dữ liệu
 • Mạng máy tính
   

Môn chuyên ngành

 • Hệ thống thông tin
 • Mô hình hóa quy trình nghiệp vụ
 • Hạ tầng CNTT
 • Hệ QT CSDL
 • Phân tích, thiết kế hướng đối tượng
 • Quản lý dự án HTTT
 • Hệ thống thông tin nâng cao
 • Kiến trúc doanh nghiệp
 • Công nghệ phần mềm
 • Cơ sở dữ liệu phân tán
 • Khai phá dữ liệu
 • Kho dữ liệu 
 • (hoặc:
 • Phân tích thiết kế HTTT
 • Phát triển ứng dụng doanh nghiệp
 • Triển khai và kiểm soát HTTT doanh nghiệp) 

Môn tự chọn

 • Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình
 • Lập trình Java
 • Lập trình. Net
 • Lập trình PHP
 • Lập trình CSDL
 • An toàn thông tin
 • Một số vẫn đề hiện đại về HTTT
 • Kiểm thử và đảm bảo chất lượng phần mềm


Sự nghiệp tương lai

 • Phân tích, thiết kế và cài đặt các hệ thống thông tin (CSDL, các hệ thống phần mềm nghiệp vụ và phần mềm tích hợp, mạng máy tính, hệ thống lưu trữ dữ liệu, các dịch vụ thông tin v.v.) cho một tổ chức.
 • Quản lý hệ thống thông tin. Duy trì sự làm việc an toàn và hiệu quả của hệ thống. Mức cao nhất: giám đốc thông tin của tổ chức.
 • Lập trình, đảm bảo an ninh mạng, quản lý dự án HTTT

Mã ngành7480104

 • Thời gian học04 năm
 • Tổ hợp môn thiA00, A01
 • Học phí24.200.000vnđ/năm

Điểm trúng tuyển các năm gần đây (thang điểm 30)

 • Năm 201915.00
 • Năm 201815.00
 • Năm 201715.50

Đối tác của TLU