Skip to main content

Ngành Kinh tế quốc tế

Mã ngành7310106

 • Thời gian học04 năm
 • Tổ hợp môn thiA00, A01, D01, D03
 • Học phí24.200.000vnđ/năm

Ngành bắt đầu tuyển sinh từ năm học 2020 - 2021

Ngành Kinh tế quốc tế

Kinh tế quốc tế là ngành học mới được đưa vào đào tạo từ năm học 2020-2021. Đây là lĩnh vực hấp dẫn giới trẻ với cơ hội thăng tiến cao trong công việc bởi bên cạnh những kiến thức chuyên sâu về kinh tế quốc tế, nhân lực ngành kinh tế quốc tế còn phải sử dụng thành thạo một hoặc nhiều ngoại ngữ. Chương trình của ngành được xây dựng dựa trên sự kế thừa từ chương trình đào tạo của các Trường Đại học có uy tín trong và ngoài nước kết hợp với những nội dung đào tạo mang bản sắc riêng. Sự ra đời của ngành Kinh tế góp phần thực hiện sứ mạng của Trường Đại học Thăng Long là “cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế của đất nước”.

Mục tiêu đào tạo

Đào tạo cử nhân đại học về Kinh tế quốc tế có hiểu biết về xã hội, chính trị, pháp luật và sức khỏe tốt, có tinh thần trách nhiệm xã hội cao; nắm vững kiến thức cơ bản và có hệ thống về kinh tế, quản lý; có kiến thức chuyên sâu về Kinh tế quốc tế; có năng lực nghiên cứu, hoạch định chính sách và giải quyết các vấn đề ở cấp cơ sở trong lĩnh vực thương mại quốc tế, tài chính quốc tế và quản trị kinh doanh quốc tế; có tư duy nghiên cứu độc lập và có năng lực làm việc theo nhóm; có năng lực nghiên cứu tự bổ sung kiến thức theo yêu cầu của công việc.

Chương trình đào tạo

Môn cơ sở

 • Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh tế
 • Đại số tuyến tính, giải tích và ứng dụng trong kinh tế
 • Xác suất thống kê ứng dụng
 • Ứng dụng Excel
 • Kinh tế vi mô 
 • Kinh tế vĩ mô 
 • Các phương pháp phân tích định lượng trong kinh tế
 • Tài chính tiền tệ căn bản
 • Tài chính doanh nghiệp 
 • Nguyên lý kế toán
 • Quản trị học đại cương
 • Marketing căn bản
   

Môn chuyên ngành

 • Kinh tế vĩ mô nâng cao
 • Kinh tế quốc tế 1
 • Kinh tế quốc tế 2
 • Kinh tế thế giới
 • Tài chính quốc tế 1
 • Tài chính quốc tế 2
 • Đầu tư quốc tế
 • Đàm phán kinh doanh quốc tế
 • Kinh doanh quốc tế
 • Luật thương mại quốc tế
   

Môn tự chọn

 • Quản trị chiến lược
 • Chính sách quản lý công ty đa quốc gia
 • Tài trợ thương mại quốc tế
 • Nhập môn Logistics quốc tế
 • Kinh tế học tăng trưởng
 • Phương pháp thực chứng trong kinh tế quốc tế
 • Khởi sự kinh doanh 
 • Kinh tế phát triển
 • Đầu tư chứng khoán
 • Chính sách kinh tế đối ngoại
 • Kinh tế các nước Asean
 • Nguyên lý cơ bản về Logistics và quản lý chuỗi cung ứng
 • Marketing quốc tế
 • Quản trị chuỗi cung ứng
   


Sự nghiệp tương lai

Sau khi tốt nghiệp sinh viên ngành Kinh tế quốc tế có khả năng đảm nhiệm các vị trí: 

 • Nhân viên và chuyên viên trong lĩnh vực xuất nhập khẩu: làm việc trong lĩnh vực liên quan đến xuất khẩu và nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam với các nước khác cụ thể như thực hiện giao dịch, đàm phán với đối tác để kí kết hợp đồng; xây dựng chiến lược xuất nhập khẩu; dịch tài liệu và soạn thảo hợp đồng tiếng Anh.
 • Chuyên gia hoạch định tài chính quốc tế: tham gia xây dựng và triển khai các mô hình theo dõi hoạt động tài chính quốc tế; phân tích số liệu thị trường; đánh giá tính hiệu quả của mô hình và đề xuất thay đổi cách vận hành.
 • Chuyên gia tư vấn đầu tư quốc tế: nghiên cứu, quan sát tình hình kinh tế cũng như sự thay đổi về chính sách, cơ cấu của các nước và tư vấn cho các nhà đầu tư nên lựa chọn đầu tư tại đâu.
 • Chuyên gia xúc tiến thương mại: là đại diện thương mại để tạo ra cầu nối liên kết hợp tác và phát triển kinh tế giữa hai quốc gia khác nhau.

Mã ngành7310106

 • Thời gian học04 năm
 • Tổ hợp môn thiA00, A01, D01, D03
 • Học phí24.200.000vnđ/năm

Ngành bắt đầu tuyển sinh từ năm học 2020 - 2021

Đối tác của TLU