Nhảy đến nội dung

Cơ sở vật chất

Hệ thống kiến trúc thay đổi tư duy

Tổ hợp
đô thị đại học

Chúng tôi thiết kế một tổ hợp đô thị đại học - nơi đáp ứng mọi nhu cầu sinh hoạt, học tập, làm việc, giao tiếp xã hội, hoạt động ngoại khóa, thể thao cho sinh viên trong một ngày trọn vẹn

Cơ sở vật chất hiện đại với diện tích lớn

Sinh viên được trải nghiệm học tập, sinh hoạt trong một môi trường thực tiễn, ứng dụng, cập nhật thức thời, tiện nghi để có cơ hội để phát triển bản thân một cách toàn diện nhất.

Học tập kết hợp thực hành ứng dụng thực tế

Đại học Thăng Long cam kết đảm bảo cho mọi sinh viên luôn tiếp cận với cơ sở vật chất và trang thiết bị thức thời nhất, phù hợp nhu cầu của thị trường lao động trong xã hội 4.0 hiện đại