Skip to main content

Ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc

Mã ngành7220210

 • Thời gian học04 năm
 • Tổ hợp môn thiD01
 • Học phí26.400.000vnđ/năm

Điểm trúng tuyển các năm gần đây (thang điểm 30)

Năm 2019
20.70
Năm 2018
19.30

Ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc

Chương trình đào tạo (CTĐT) ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc được xây dựng năm 2016, luôn được điều chỉnh và cập nhật để phù hợp với tình hình phát triển của xã hội. 
Chương trình được tích hợp các học phần thực hành tiếng và học phần lí thuyết. Các học phần này không những cung cấp kiến thức về tiếng Hàn mà còn giúp sinh viên hiểu biết về văn hoá, lịch sử, con người Hàn Quốc. Ngoài ra, một số học phần được xây dựng bám sát định hướng ứng dụng liên quan đến kinh tế, du lịch v.v giúp sinh viên định hướng nghề trước khi ra trường.

Mục tiêu đào tạo

Mục tiêu của Chương trình cử nhân ngành ngôn ngữ Hàn Quốc là đào tạo ra nguồn nhân lực biên-phiên dịch chất lượng cao, sử dụng thành thạo tiếng Hàn, có kiến thức tổng quan về lịch sử, văn hoá, đất nước và con người Hàn Quốc; có khả năng tư duy, linh hoạt, sáng tạo, năng lực tổ chức, năng lực làm việc nhóm; có thể sử dụng tiếng Hàn như một nghề nghiệp hoặc như một công cụ để học tập và nghiên cứu các chuyên ngành khác. Sinh viên tốt nghiệp có thể tiếp tục tự học, học ở bậc cao hơn, có thể trở thành chuyên gia trong lĩnh vực chuyên môn của mình; đóng vai trò như một cầu nối thúc đẩy mối quan hệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc; có trình độ và ý thức của một công dân toàn cầu.

Chương trình đào tạo

Môn cơ sở

 • Tiếng Hàn trung cấp 1 
 • Tiếng Hàn trung cấp 2 
 • Kỹ năng Nghe, nói, đọc, viết Hàn 3
 • Kỹ năng Nghe, nói, đọc, viết Hàn 4
 • Kỹ năng Nghe, nói, đọc, viết Hàn 5
 • Kỹ năng Nghe, nói, đọc, viết Hàn 6
 • Lý thuyết Dịch
 • Dịch viết 1 
 • Dịch nói 1 
 • Dịch viết 2 
 • Dịch nói 2
 • Đất nước học Hàn Quốc 
 • Văn học Hàn Quốc
 • Tiếng Anh trung cấp nâng cao 1
 • Tiếng Anh trung cấp nâng cao 2
 • Ngôn ngữ học đại cương 
 • Văn hóa Việt Nam 
 • Thống kê xã hội học 
   

Môn chuyên ngành

 • Ngữ âm và từ vựng tiếng Hàn
 • Ngữ pháp tiếng Hàn 
 • Tiếng Hàn cao cấp 1
 • Tiếng Hàn cao cấp 2
 • Tiếng Hàn cao cấp 3
 • Tiếng Hàn cao cấp 4
 • Dịch viết 3
 • Dịch nói 3
 • Tiếng Hàn du lịch 
 • Tiếng Hàn kinh tế - thương mại
 • Khóa luận tốt nghiệp 
 • Sinh viên không làm khóa luận tốt nghiệp thị học 02 Chuyên đề tốt nghiệp sau: 
 • Hoạt động văn hóa – xã hội và kinh tế của người Hàn tại Việt Nam 
 • Ý thức của người Hàn trong thành ngữ và tục ngữ Hàn Quốc
   

Môn tự chọn

 • Lịch sử Hàn Quốc 
 • Kinh tế Hàn Quốc 
 • Ngôn ngữ học đối chiếu 
 • Thực tập tiếng Hàn 
 • Ngôn ngữ và văn hoằng nhật của Hàn Quốc 
 • Tiếng Hàn qua phim ảnh
 • Thư tín thương mại Hàn Quốc
 • Chữ Hán trong tiếng Hàn 1 
 • Chữ Hán trong tiếng Hàn 2
 • Quản trị nguồn nhân lực
 • Kỹ năng giao tiếp và truyết trình
   


Sự nghiệp tương lai

Sau khi tốt nghiệp, cử nhân ngành tiếng Hàn có thể đảm nhận những vị trí công tác dưới đây: 

 • Biên dịch viên, phiên dịch viên, biên tập viên, cộng tác viên, nhân viên văn phòng, trợ lí, thư kí, hướng dẫn viên du lịch v.v…
 • Giáo viên, nghiên cứu viên: 
 • Có thể dạy tiếng Hàn cho đối tượng là người Việt Nam trong các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước; có thể dạy tiếng Hàn trong các trường phổ thông tại Việt Nam trong tương lai. 
 • Có khả năng làm việc trong các trung tâm, cơ quan, viện  nghiên cứu về Hàn Quốc học trong và ngoài nước.

Mã ngành7220210

 • Thời gian học04 năm
 • Tổ hợp môn thiD01
 • Học phí26.400.000vnđ/năm

Điểm trúng tuyển các năm gần đây (thang điểm 30)

 • Năm 201920.70
 • Năm 201819.30

Đối tác của TLU