Skip to main content

Ngành Quản trị kinh doanh

Mã ngành7340101

 • Thời gian học04 năm
 • Tổ hợp môn thiA00, A01, D01, D03
 • Học phí24.200.000vnđ/năm

Điểm trúng tuyển các năm gần đây (thang điểm 30)

Năm 2019
19.70
Năm 2018
17.10
Năm 2017
17.25

Ngành Quản trị kinh doanh

Ngành Quản trị kinh doanh là một trong những ngành được mở sớm nhất tại Đại học Thăng Long. Từ khi được triển khai đào tạo đến nay, Quản trị kinh doanh cũng là một trong những ngành thu hút nhiều sinh viên nhất. Với chương trình đào tạo linh hoạt, cập nhật theo yêu cầu của thực tế và thường xuyên được rà soát điều chỉnh, Ngành đã đào tạo nhiều thế hệ sinh viên có kiến thức chắn chắn, có phẩm chất kỹ năng đầy đủ nhằm đáp ứng tốt nhu cầu về nhân lực của xã hội.

Mục tiêu đào tạo

Mục tiêu chung

Đào tạo cử nhân ngành Quản trị kinh doanh có hiểu biết về xã hội, chính trị, pháp luật và sức khỏe tốt, có tinh thần trách nhiệm xã hội cao; nắm vững kiến thức và có năng lực về chuyên môn nhằm thực hiện công việc kinh doanh, quản trị trong các lĩnh vực chức năng, quản trị cấp cao của tổ chức; có khả năng khởi sự làm chủ một doanh nghiệp độc lập; có phẩm chất tốt, có ý thức tuân thủ đạo đức nghề nghiệp; có kỹ năng tin học, ngoại ngữ, giao tiếp kinh doanh nhằm thích nghi với sự thay đổi nhanh chóng của môi trường kinh doanh và khả năng cần thiết cho mục tiêu học tập suốt đời.

Mục tiêu cụ thể

Sau khi tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh, sinh viên có thể:

 • Vận dụng thành thạo các kiến thức trong lĩnh vực kinh tế, quản trị kinh doanh để phân tích, đánh giá giải quyết những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến ngành.
 • Tham gia đề xuất, xây dựng và thực hiện các kế hoạch kinh doanh, marketing, nhân sự của doanh nghiệp.
 • Có thể sử dụng thông thạo các công cụ công nghệ thông tin, sử dụng tốt ngoại ngữ để phục vụ công việc.
 • Có đạo đức nghề nghiệp, kỹ năng làm việc độc lập và tổ chức làm việc theo nhóm, có khả năng giao tiếp tốt, tự tin, năng động trong công việc.

Chương trình đào tạo

Môn cơ sở

 • Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh tế
 • Đại số tuyến tính, giải tích và ứng dụng trong kinh tế
 • Xác suất thống kê ứng dụng
 • Ứng dụng Excel
 • Kinh tế vi mô
 • Kinh tế vĩ mô
 • Các phương pháp phân tích định lượng trong kinh tế
 • Tài chính tiền tệ căn bản
 • Tài chính doanh nghiệp
 • Nguyên lý kế toán
 • Quản trị học đại cương
 • Marketing căn bản

Môn chuyên ngành

Quản trị doanh nghiệp

 • Phân tích kinh doanh
 • Quản trị điều hành dự án
 • Văn hóa kinh doanh
 • Quản trị chất lượng
 • Hành vi tổ chức
 • Quản trị rủi ro trong doanh nghiệp

Quản trị kinh doanh quốc tế

 • Quản trị xuất nhập khẩu
 • Đấu thầu quốc tế
 • Quản trị dự án đầu tư quốc tế
 • Quản trị chuỗi cung ứng toàn cầu
 • Thanh toán trong kinh doanh quốc tế
 • Marketing quốc tế

Môn tự chọn

 • Kế toán doanh nghiệp
 • Công nghệ thông tin trong doanh nghiệp
 • Kinh tế quốc tế
 • Đầu tư chứng khoán
 • Quản lý dự án
 • Kỹ năng đàm phán trong kinh doanh
 • Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình


Sự nghiệp tương lai

Sinh viên tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh có thể làm việc trong các tổ chức kinh doanh ở mọi thành phần kinh tế, cơ quan chính quyền và các tổ chức phi lợi nhuận với các nhóm vị trí có thể đảm nhận như sau:

 • Chuyên viên kinh doanh: Nhân viên kinh doanh, nhân viên marketing, nhân viên các bộ phận Tổ chức, Nhân sự, Vật tư, Chất lượng.
 • Chuyên viên phân tích và tư vấn quản trị kinh doanh, quản trị marketing: Trợ lý phân tích và tổng hợp báo cáo về môi trường kinh doanh; lập kế hoạch kinh doanh, marketing, sản xuất, nhân sự; trợ lý xây dựng và thực hiện chiến lược kinh doanh.
 • Nhà quản trị cấp tác nghiệp ở các bộ phận chức năng khác nhau: Giám sát sản xuất; Quản đốc phân xưởng; Trưởng phòng Marketing, Nhân sự, Vật tư, Chất lượng…
 • Nhà quản trị cấp cao: Giám đốc nhà máy; Giám đốc điều hành chi nhánh/khu vực, Giám đốc/Tổng giám đốc doanh nghiệp, tổ chức/tập đoàn.
 • Tự thành lập làm chủ doanh nghiệp và điều hành công ty.
   

Mã ngành7340101

 • Thời gian học04 năm
 • Tổ hợp môn thiA00, A01, D01, D03
 • Học phí24.200.000vnđ/năm

Điểm trúng tuyển các năm gần đây (thang điểm 30)

 • Năm 201919.70
 • Năm 201817.10
 • Năm 201717.25

Đối tác của TLU