Nhảy đến nội dung

Cơ cấu tổ chức

Trường Đại học Thăng Long là trường ngoài công lập đào tạo bậc đại học đầu tiên tại Việt Nam. Với truyền thống 35 năm xây dựng và phát triển, trường Đại học Thăng Long hiện là trường đại học có chất lượng đào tạo tốt tại Việt Nam.

“Trên nhận thức rất rõ về khả năng nhỏ bé của mình, chúng tôi không ngừng nỗ lực cố gắng để Đại học Thăng Long vươn tầm thế giới, trở thành ngôi trường Đại học thực tiễn, ứng dụng, ươm mầm giấc mơ của thế hệ sinh viên và đáp ứng nhu cầu nhân lực của xã hội” - Chủ tịch HĐT, GS.TSKH. Hoàng Xuân Sính
 

Liên hệ Cơ cấu tổ chức