Thông báo v/v cập nhật thay đổi thông tin của sinh viên

TB sv cap nhat thong tin

Thông báo v/v cập nhật thay đổi thông tin của sinh viên 

Xem tiếp...

Danh sách sinh viên không tham gia tuần sinh hoạt học sinh viên 2019-2020

11(1)Danh sách sinh viên không tham gia tuần sinh hoạt học sinh viên 2019-2020

Xem tiếp...

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 32 THIẾU GIẤY TỜ

54ĐỀ NGHỊ SINH VIÊN NỘP BỔ SUNG TẠI BÀN 2 PHÒNG TIẾP SINH VIÊN 
TRƯỚC NGÀY 15/12/2019.

Xem tiếp...

THÔNG BÁO về việc xét học bổng chính sách năm 2019

16(2)Thời gian: Từ ngày 18/11/2019 đến ngày 29/11/2019.

Xem tiếp...

Thông báo về việc thay đổi lịch Tuần sinh hoạt công dân nhóm 2 năm học 2019 - 2020

7(3)Thông báo về việc thay đổi lịch Tuần sinh hoạt công dân nhóm 2 năm học 2019 - 2020

Xem tiếp...

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.