Nhảy đến nội dung

Ngành Logistics và Quản lí chuỗi cung ứng

Mã ngành7510605

 • Thời gian học04 năm
 • Tổ hợp môn thiA00, A01, D01, D07
 • Học phí36.000.000vnđ/năm

Điểm trúng tuyển các năm gần đây (thang điểm 30)

Năm 2023
24.77
Năm 2022
25.25

Ngành Logistics và Quản lí chuỗi cung ứng

Logistics và chuỗi cung ứng có vai trò hết sức quan trọng đối với sự phát triển của nền kinh tế, đặc biệt trong hội nhập quốc tế. Một doanh nghiệp hay nền kinh tế, khi logistics và chuỗi cung ứng được tổ chức và quản lý tốt sẽ mang lại lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp/nền kinh tế tốt hơn so với các doanh nghiệp/nền kinh tế khác. Ở nước ta hiện nay nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về logistics và quản lý chuỗi cung ứng là rất lớn.
Đại học Thăng Long là một trong những cơ sở đầu tiên được Bộ GD&ĐT cho phép đào tạo cử nhân ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của nền kinh tế.

Mục tiêu đào tạo

Trang bị các kiến thức cơ bản và chuyên môn sâu về Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, đáp ứng các yêu cầu về quản trị các hoạt động sản xuất, cung ứng trong các khâu của chuỗi giá trị doanh nghiệp, chuỗi giá trị ngành, có năng lực tham mưu, tư vấn và có khả năng tổ chức các hoạt động Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng với tư cách của một chuyên viên trong lĩnh vực Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng. 

Trang bị cho sinh viên những kiến thức về quản lý kinh tế, quản lý sản xuất: kiến thức toán ứng dụng trong kinh tế, kinh tế học, tài chính kế toán, quản trị kinh doanh và marketing. Trên cơ sở đó, người học tiếp nhận và nắm vững các kiến thức chuyên nghiệp của ngành như: nguyên lý cơ bản về Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, quản lý sản xuất, cung ứng, thiết lập mục tiêu, xây dựng chiến lược logistics, điều hành hoạt động logistic, đánh giá hiệu quả hoạt động logistics.

Trang bị cho sinh viên những kỹ năng mềm cần thiết như: kỹ năng diễn giải, thuyết trình; kỹ năng làm việc nhóm; kỹ năng giải quyết tình huống; kỹ năng lãnh đạo

Chương trình đào tạo

Môn cơ sở

 • Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh tế
 • Đại số tuyến tính, giải tích và ứng dụng trong kinh tế
 • Xác suất thống kê ứng dụng
 • Công nghệ thông tin trong doanh nghiệp
 • Kinh tế vi mô
 • Kinh tế vĩ mô
 • Các phương pháp phân tích định lượng trong logistics và Quản lý chuỗi cung ứng
 • Tài chính doanh nghiệp
 • Nguyên lý kế toán
 • Quản trị học đại cương
 • Marketing căn bản

Môn chuyên ngành

 • Nguyên lý cơ bản về logistics và quản lý chuỗi cung ứng
 • Pháp luật về kinh doanh logistics và quản lý chuỗi cung ứng
 • Logistics xanh
 • Quản lý logistics
 • Chiến lược logistics và quản lý cung ứng
 • Logistics quốc tế và chuỗi cung ứng toàn cầu
 • Marketing dịch vụ logistic
 • Quản lý kho hàng
 • Quản lý chuỗi cung ứng
 • Mô phỏng Logistics và quản lý chuỗi cung ứng
 • Quản lý mua hàng

Môn tự chọn

 • Khởi sự kinh doanh
 • Kinh tế quốc tế
 • Quản trị tài chính
 • Đầu tư chứng khoán
 • Phân tích hoạt động kinh doanh
 • Quản trị chiến lược
 • Quản trị nguồn nhân lực
 • Logistics nội đô
 • Quản lý các hệ thống logistics
 • Đàm phán trong kinh doanh trong logistics và quản lý chuỗi cung ứng
 • Quản lý rủi ro và an toàn trong cung ứng
 • Quản lý đơn hàng và khách hàng


Sự nghiệp tương lai

 • Học tiếp làm công tác giảng dạy, nghiên cứu
 • Chuyên viên tại các cơ quan quản lý nhà nước về logistics và quản lý chuỗi cung ứng
 • Lập kế hoạch chuỗi cung ứng: Điển hình là phân tích hoạt động của chuỗi cung ứng và xây dựng các chiến lược.
 • Lập kế hoạch cầu sản phẩm: Vai trò này liên quan đến việc dự báo và ước tính cầu sản phẩm trong tương lai và thực hiện các chức năng của chuỗi cung ứng để đáp ứng nhu cầu đó.
 • Lập kế hoạch sản xuất.
 • Lập kế hoạch năng lực: Mục tiêu của người lập kế hoạch năng lực là tối ưu hóa năng lực sản xuất, mua sắm, và hợp tác với các đối tác trong chuỗi cung ứng.
 • Lập kế hoạch nguồn lực logisttics/hậu cần: lập kế hoạch nguồn lực hậu, điều phối nguồn nhân lực và tài sản kho hàng / vận tải.
 • Lập kế hoạch vận tải hàng: tập trung vào việc tổng hợp các đơn đặt hàng của khách hàng, lập kế hoạch các tuyến đường giao hàng hiệu quả cho đội vận tải.

Mã ngành7510605

 • Thời gian học04 năm
 • Tổ hợp môn thiA00, A01, D01, D07
 • Học phí36.000.000vnđ/năm

Điểm trúng tuyển các năm gần đây (thang điểm 30)

 • Năm 202324.77
 • Năm 202225.25

Đối tác của TLU