Nhảy đến nội dung

Ngành Khoa học máy tính

Mã ngành7480101

 • Thời gian học04 năm
 • Tổ hợp môn thiA00, A01
 • Học phí33.000.000vnđ/năm

Điểm trúng tuyển các năm gần đây (thang điểm 30)

Năm 2023
23.66
Năm 2022
24.10

Ngành Khoa học máy tính

Khoa học máy tính là ngành học đóng vai trò rất quan trọng trong nghiên cứu và giải quyết các vấn đề lý luận cũng như các kỹ thuật nền tảng của công nghệ thông tin và truyền thông. Ngành học này nghiên cứu những kiến thức cơ bản trong tin học nhằm mục đích áp dụng các thuật toán và toán học vào các bài toán trong thực tế. Cụ thể, những vấn đề được ngành học quan tâm nghiên cứu như: Nguyên lý làm việc của máy tính, biểu diễn cấu trúc của dữ liệu trong máy tính cùng các lý thuyết cơ bản trong lĩnh vực tin học, .v.v 

Cử nhân ngành Khoa học máy tính hiểu rõ về lý thuyết và thực hành trong tin học. Với kiến thức nền tảng, họ có thể tham gia vào nhiều mảng trong lĩnh vực này, từ nghiên cứu, phát triển phần mềm, trí tuệ nhân tạo, đến kiến trúc hệ thống Công nghệ thông tin. Họ có kiến thức chuyên sâu, khả năng phân tích và giải quyết vấn đề, cũng như tạo ra phần mềm đáp ứng nhu cầu thị trường.

 

 

Mục tiêu đào tạo

 • Nắm vững nguyên lý và lý thuyết tính toán trong máy tính, cách biểu diễn và quản lý dữ liệu và tri thức, và khả năng phân tích, thiết kế thuật toán để giải quyết vấn đề thực tế.
 • Có kiến thức sâu về một số lĩnh vực trong ngành tin học để đưa ra các giải pháp tối ưu cho các vấn đề cụ thể.
 • Thạo một số ngôn ngữ lập trình phổ biến và hiện đại, có khả năng lập trình mạnh mẽ để giải quyết các vấn đề cụ thể, và có khả năng tự học các công nghệ mới và công cụ liên quan đến lập trình.
 • Sử dụng các công cụ phát triển phần mềm để xây dựng các sản phẩm phần mềm theo mô hình công nghiệp và thích ứng với xu hướng hiện tại.
 • Có khả năng tiếp cận và áp dụng Trí tuệ nhân tạo vào nghiên cứu sâu và ứng dụng trong cuộc sống.
 • Đủ kiến thức để trở thành một Kiến trúc sư trưởng hệ thống thông tin, với khả năng tích hợp hệ thống, chuẩn hóa thông tin và xây dựng quy trình toàn diện cho doanh nghiệp hoặc tổ chức sử dụng công nghệ thông tin.
 • Thiết lập và lập trình các hệ thống mạng máy tính như giao tiếp từ xa, hội thảo trực tuyến, và các ứng dụng liên quan khác.

Chương trình đào tạo

Môn cơ sở

 • Đại số tuyến tính
 • Xác suất thống kê
 • Toán rời rạc
 • Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
 • Kỹ thuật số
 • Ngôn ngữ lập trình
 • Lập trình hướng đối tượng
 • Kiến trúc máy tính
 • Nguyên lý hệ điều hành
 • Cơ sở dữ liệu
 • Mạng máy tính
 • Giải tích

Môn chuyên ngành

 • Lý thuyết thông tin và mã hóa
 • Ngôn ngữ hình thức và Otomat
 • Học máy
 • Nhập môn khoa học dữ liệu
 • Hệ thống thông tin
 • Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
 • Phân tích thiết kế hướng đối tượng
 • Đồ họa
 • Trí tuệ nhân tạo và công nghệ tri thức
 • Công nghệ phần mềm
 • Kiểm thử và đảm bảo chất lượng phần mềm
 • Dự án
 • Quản lý dự án phần mềm

Môn tự chọn

 • Lập trình Java
 • Lập trình .Net
 • Lập trình ứng dụng di động
 • Một số vấn đề hiện đại trong khoa học máy tính
 • Cơ sở dữ liệu phân tán
 • Khai phá dữ liệu
 • Dữ liệu lớn
 • Hệ thống thông tin nâng cao
 • Lập trình Python
 • An toàn thông tin
 • Thiết kế và quản trị mạng
 • An toàn mạng
 • Thống kê nâng cao

Sự nghiệp tương lai

Cử nhân tốt nghiệp ngành Khoa học máy tính có thể làm các công việc:

 • Nghiên cứu, triển khai, quản lý vận hành hệ thống hạ tầng CNTT (bao gồm cả hệ thống phần mềm, mạng máy tính và hệ thống thông tin)
 • Phát triển, xây dựng phần mềm theo nhu cầu của thị trường tuyển dụng.
 • Lập trình viên cao cấp.
 • Nghiên cứu và phát triển các thuật toán trí tuệ nhân tạo đáp ứng nhu cầu thị trường.
 • Học tập, nghiên cứu chuyên sâu ở trình độ cao hơn trong lĩnh vực tin học (Thạc sỹ, Tiến sỹ)

Mã ngành7480101

 • Thời gian học04 năm
 • Tổ hợp môn thiA00, A01
 • Học phí33.000.000vnđ/năm

Điểm trúng tuyển các năm gần đây (thang điểm 30)

 • Năm 202323.66
 • Năm 202224.10

Đối tác của TLU