Skip to main content

Ngành Kế toán

Mã ngành7340301

 • Thời gian học04 năm
 • Tổ hợp môn thiA00, A01, D01, D03
 • Học phí24.200.000vnđ/năm

Điểm trúng tuyển các năm gần đây (thang điểm 30)

Năm 2019
19.00
Năm 2018
17.00
Năm 2017
17.25

Ngành Kế toán

Chương trình đào tạo cử nhân kế toán là một trong số ngành được đào tạo đầu tiên tại Đại học Thăng Long về khối ngành Kinh tế - Quản lý. Với  18 khóa sinh viên đã tốt nghiệp và 22 năm kinh nghiệm đào tạo, nội dung chương trình đào tạo ngành kế toán được cập nhật theo các qui định mới nhất về tài chính, kế toán, được điều chỉnh phù hợp với yêu cầu thị trường lao động theo hướng tăng tính thực hành. Do vậy, sinh viên tốt nghiệp ngành kế toán đều được các nhà tuyển dụng đánh giá cao về kiến thức chuyên môn, thái độ làm việc và các kỹ năng mềm trong công việc. Sinh viên sau khi tốt nghiệp dễ dàng tìm được việc làm theo đúng ngành đào tạo và hòa nhập nhanh với môi trường làm việc.

Mục tiêu đào tạo

Mục tiêu chung của ngành kế toán là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu phát triển trong lĩnh vực kế toán của đất nước, có khả năng thích nghi với sự thay đổi nhanh chóng của môi trường kinh doanh.
Mục tiêu cụ thể là đào tạo ra  các cử nhân ngành kế toán: 

 • - Đào tạo cử nhân kế toán có năng lực về chuyên môn nhằm thực hiện các công tác kế toán, kiểm toán, phân tích tài chính, dự toán trong các tổ chức một cách độc lập.
 • - Sinh viên tốt nghiệp có phẩm chất tốt, có ý thức tuân thủ đạo đức nghề nghiệp, qui định pháp luật, có kỹ năng tin học, ngoại ngữ, giao tiếp kinh doanh nhằm thích nghi với sự thay đổi nhanh chóng của môi trường kinh doanh.
 • - Sinh viên tốt nghiệp có năng lực học tập suốt đời.

Chương trình đào tạo

Môn cơ sở

 • Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh tế
 • Đại số tuyến tính, giải tích và ứng dụng trong kinh tế
 • Xác suất thống kê ứng dụng 
 • Ứng dụng Excel 
 • Kinh tế vi mô 
 • Kinh tế vĩ mô 
 • Các phương pháp phân tích định lượng trong kinh tế
 • Tài chính tiền tệ căn bản
 • Tài chính doanh nghiệp 
 • Nguyên lý kế toán
 • Quản trị học đại cương
 • Marketing căn bản 
   

Môn chuyên ngành

 • Quản trị tài chính doanh nghiệp 1
 • Thuế
 • Kế toán tài chính 1
 • Kế toán tài chính 2
 • Kế toán máy
 • Kế toán công
 • Tổ chức hạch toán kế toán 
 • Kế toán quốc tế 1
 • Kế toán quốc tế 2
 • Kế toán công ty
 • Kế toán quản trị 
 • Lý thuyết kiểm toán 
 • Kiểm toán báo cáo tài chính 1
 • Kế toán tài chính 3
 • Lập và phân tích báo cáo tài chính 
 • Kiểm toán báo cáo tài chính 2
 • Kiểm soát quản lý
 • Ngân hàng thương mại 1 
 • Kế toán ngân hàng  
   

Môn tự chọn

 • Khởi sự kinh doanh
 • Công nghệ thông tin trong doanh nghiệp
 • Kinh tế quốc tế
 • Tài chính công
 • Đầu tư chứng khoán
 • Phân tích hoạt động kinh doanh


Sự nghiệp tương lai

 • Sinh viên có thể đảm nhiệm các công việc kế toán tại phòng/bộ phận kế toán tài chính trong các doanh nghiệp, tổ chức hành chính sự nghiệp, tổ chức xã hội, đoàn thể…
 • Sinh viên có thể thực hiện công việc phân tích tài chính, kế toán, tư vấn thuế, kiểm toán tại các công ty cung cấp dịch vụ kế toán – kiểm toán.

Mã ngành7340301

 • Thời gian học04 năm
 • Tổ hợp môn thiA00, A01, D01, D03
 • Học phí24.200.000vnđ/năm

Điểm trúng tuyển các năm gần đây (thang điểm 30)

 • Năm 201919.00
 • Năm 201817.00
 • Năm 201717.25

Đối tác của TLU