Nhảy đến nội dung

Ngành Kế toán

Mã ngành7340301

 • Thời gian học04 năm
 • Tổ hợp môn thiA00, A01, D01, D07
 • Học phí33.000.000vnđ/năm

Điểm trúng tuyển các năm gần đây (thang điểm 30)

Năm 2023
24.35
Năm 2022
24.35

Ngành Kế toán

Kế toán là bộ phận chịu trách nhiệm ghi chép, thu nhận, xử lý và cung cấp các thông tin phản ánh tình hình hoạt động tài chính mà mọi tổ chức, doanh nghiệp hay cơ quan Nhà nước, cơ sở kinh doanh tư nhân,… đều cần phải có.

Ngành kế toán tập trung đào tạo cho sinh viên những nghiệp vụ chuyên môn của một kế toán doanh nghiệp, đáp ứng đúng yêu cầu thực tiễn của thị trường lao động. Sinh viên Kế toán sẽ được cung cấp kiến thức về khung pháp lý của kế toán kiểm toán, hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam và chuẩn mực kế toán quốc tế; các quy định về đạo đức nghề nghiệp của kế toán kiểm toán; kiến thức về thu thập, xử lý, kiểm tra và cung cấp thông tin về tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động kinh doanh thông qua các nghiệp vụ của kế toán: tính phí, làm dự toán, phân bổ ngân sách, quản lý doanh thu theo sát các kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp.

 

Mục tiêu đào tạo

 • Có kiến thức nền tảng và chuyên sâu trong lĩnh vực kinh tế nói chung và kế toán nói riêng, biết áp dụng những lý thuyết vào thực tiễn công việc.
 • Thực hiện các công tác kế toán, kiểm toán, phân tích tài chính, dự toán trong các tổ chức một cách độc lập
 • Sử dụng thành thạo các công cụ công nghệ thông tin, sử dụng tốt ngoại ngữ để phục vụ công việc
 • Tổng hợp, phân tích số liệu kế toán để tham mưu đề xuất các giải pháp phục vụ yêu cầu quản trị và hoạch định chính sách tài chính tại các tổ chức kinh tế.
 • Nắm vững kiến thức và năng lực về chuyên môn kế toán, kiểm toán nhằm thực hiện công việc trong các lĩnh vực chuyên môn của tổ chức, doanh nghiệp.

Chương trình đào tạo

Môn cơ sở

 • Nguyên lý kế toán
 • Tài chính tiền tệ căn bản
 • Tài chính doanh nghiệp
 • Quản trị học đại cương
 • Kinh tế vi mô
 • Kinh tế vĩ mô
 • Marketing căn bản
 • Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh tế
 • Đại số tuyến tính, giải tích và ứng dụng trong kinh tế
 • Xác suất thống kê ứng dụng
 • Ứng dụng Excel
 • Các phương pháp định lượng trong kinh tế

Môn chuyên ngành

 • Quản trị tài chính doanh nghiệp 
 • Thuế 
 • Kế toán tài chính 
 • Kế toán máy 
 • Kế toán công
 • Tổ chức hoạch toán kế toán
 • Kế toán quốc tế
 • Kế toán công ty 
 • Kế toán quản trị
 • Lập và phân tích báo cáo tài chính
 • Lý thuyết kiểm toán
 • Kiểm toán báo cáo tài chính
 • Phân tích kinh doanh

Môn tự chọn

 • Ngân hàng thương mại
 • Kế toán ngân hàng
 • Kiểm soát quản lý
 • Tài chính công
 • Đầu tư chứng khoán
 • Khởi sự kinh doanh
 • Công nghệ thông tin trong doanh nghiệp
 • Luật kinh tế
 • Kinh tế quốc tế


Sự nghiệp tương lai

 • Sinh viên có thể đảm nhiệm các công việc kế toán tại phòng/bộ phận kế toán tài chính trong các doanh nghiệp, tổ chức hành chính sự nghiệp, tổ chức xã hội, đoàn thể…
 • Sinh viên có thể thực hiện công việc phân tích tài chính, kế toán, tư vấn thuế, kiểm toán tại các công ty cung cấp dịch vụ kế toán – kiểm toán.

Mã ngành7340301

 • Thời gian học04 năm
 • Tổ hợp môn thiA00, A01, D01, D07
 • Học phí33.000.000vnđ/năm

Điểm trúng tuyển các năm gần đây (thang điểm 30)

 • Năm 202324.35
 • Năm 202224.35

Đối tác của TLU