Skip to main content

Ngành Trí tuệ nhân tạo

Mã ngành7480207

 • Thời gian học04 năm
 • Tổ hợp môn thiA00, A01
 • Học phí24.200.000vnđ/năm

Điểm trúng tuyển các năm gần đây (thang điểm 30)

2020
20.00

Ngành Trí tuệ nhân tạo

Trí tuệ nhân tạo (AI) là nền tảng cốt lõi của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Giáo dục về trí tuệ nhân tạo là bước cốt yếu để tạo ra lực lượng lao động bắt kịp các cơ hội của cuộc cách mạng này. Người làm trí tuệ nhân tạo không thể chỉ là các thợ code, mà cần nắm chắc cả  tư duy nền tảng về tin học lẫn toán học, đây cũng là lĩnh vực mà trường đại học, với đội ngũ giảng viên nghiên cứu viên với kiến thức chuyên sâu và hệ thống, có ưu thế vượt trội so với nhiều hình thức đào tạo phi chính quy khác.

Mục tiêu đào tạo

Mục tiêu đầu tiên của chương trình đào tạo ngành AI của Đại học Thăng Long là cung cấp các kiến thức và kỹ năng cơ bản về Trí tuệ nhân tạo hiện đại, với các nền tảng cần thiết về cả toán học lẫn tin học.

Đại học Thăng Long có một thế mạnh tiêu biểu là gắn đào tạo với ứng dụng. Chương trình ngành AI sẽ tiếp nối thế mạnh này để giúp sinh viên Thăng Long tăng năng lực cạnh tranh trong thị trường tuyển dụng bằng cách rèn luyện theo các mục tiêu:

 1. Có khả năng dùng trí tuệ nhân tạo để giải quyết các bài toán thực tế;
 2. Có tư duy phát hiện các vấn đề trong thế giới thực có thể áp dụng trí tuệ nhân tạo;
 3. Có kiến thức tích hợp hữu ích cho các lĩnh vực ứng dụng AI quan trọng như y tế và kinh tế.

Tham gia dự án thực tế

Một ứng dụng trí tuệ nhân tạo để thành công cũng đòi hỏi kinh nghiệm xây dựng dự án thực tiễn và nguồn dữ liệu tiêu chuẩn. Chương trình đào tạo trí tuệ nhân tạo của Đại học Thăng Long do đó sẽ bao gồm thời lượng tham gia dự án thực tế ở Phòng thí nghiệm trí tuệ nhân tạo (AI Lab) của Trường cùng những dự án từ các phòng thí nghiệm và công ty có liên kết. Khi cho người học cơ hội tham gia dự án thực tiễn và học hỏi kinh nghiệm từ chuyên gia, điều các trung tâm phi chính quy khó cung cấp, Đại học Thăng Long sẽ trở thành lựa chọn hấp dẫn cho những người có nhu cầu theo đuổi nghề nghiệp tương lai về trí tuệ nhân tạo.


Sự nghiệp tương lai

 • Xây dựng các ứng dụng trí tuệ nhân tạo giúp chẩn đoán hình ảnh y tế, dự đoán thông tin tài chính, dịch máy, đào phá thông tin Web, phân tích văn bản, phân tích ngôn ngữ tự nhiên...
 • Tham gia các dự án thuộc nhiều lĩnh vực sử dụng các công nghệ học máy, thị giác máy tính, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, phân tích dữ liệu lớn.
 • Tham gia đào tạo giảng dạy hoặc nghiên cứu chuyên sâu về khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo.

Chương trình đào tạo

Môn cơ sở

Cơ sở toán

 • Đại số tuyến tính
 • Giải tích
 • Xác suất
 • Thống kê
 • Tối ưu hoá

Cơ sở tin học

 • Lập trình hướng đối tượng
 • Toán rời rạc
 • An toàn thông tin
 • Mạng máy tính
 • Cấu trúc dữ liệu
 • Phân tích thiết kế thuật toán

Các công cụ và hệ thống hỗ trợ nghiên cứu…

Môn chuyên ngành

 • Trí tuệ nhân tạo và công nghệ tri thức 
 • Học máy - Machine Learning
 • Học sâu - Deep Learning
 • Dữ liệu lớn - Big Data
 • Xử lý ngôn ngữ tự nhiên - Natural Language Processing
 • Thị giác máy tính - Computer vision
   

Mã ngành7480207

 • Thời gian học04 năm
 • Tổ hợp môn thiA00, A01
 • Học phí24.200.000vnđ/năm

Điểm trúng tuyển các năm gần đây (thang điểm 30)

 • 202020.00

Đối tác của TLU