Skip to main content

Ngành Tài chính — Ngân hàng

Mã ngành7340201

 • Thời gian học04 năm
 • Tổ hợp môn thiA00, A01, D01, D03
 • Học phí24.200.000vnđ/năm

Điểm trúng tuyển các năm gần đây (thang điểm 30)

Năm 2019
19.20
Năm 2018
17.10

Ngành Tài chính — Ngân hàng

Chương trình đào tạo cử nhân Tài chính – Ngân hàng là một trong số ngành được đào tạo đầu tiên tại Đại học Thăng Long về khối ngành Kinh tế - Quản lý. Với hơn 20 năm kinh nghiệm đào tạo, chương trình đào tạo ngành Tài chính – Ngân hàng luôn cập nhật các kiến thức mới về lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng, nhiều học phần được học trên phần mềm mô phỏng tại Trung tâm thực hành Tài chính – Ngân hàng nhằm tăng cường kỹ năng thực hành và kiến thức thực tế cho sinh viên, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động. Sinh viên tốt nghiệp ngành Tài chính – Ngân hàng dễ dàng tìm được việc làm theo đúng ngành đào tạo và được các nhà tuyển dụng đánh giá cao về kiến thức chuyên môn, thái độ làm việc và các kỹ năng mềm trong công việc. 

Mục tiêu đào tạo

Đào tạo cử nhân ngành Tài chính – Ngân hàng có tinh thần trách nhiệm, có năng lực chuyên môn cao đáp ứng yêu cầu phát triển trong lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng, có khả năng thích nghi với sự thay đổi của môi trường làm việc.

Mục tiêu cụ thể

 • Đào tạo cử nhân Tài chính – Ngân hàng có phẩm chất tốt, có ý thức tuân thủ đạo đức nghề nghiệp.
 • Sinh viên tốt nghiệp có thể sử dụng tốt ngoại ngữ và thông thạo công cụ công nghệ thông tin trong công việc.
 • Sinh viên tốt nghiệp có khả năng vận dụng thành thạo kiến thức trong lĩnh vực kinh tế, tài chính – ngân hàng để phân tích, đánh giá và đưa ra quyết định về các vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến ngành.

Chương trình đào tạo

Môn cơ sở

 • Kinh tế học đại cương
 • Kinh tế vĩ mô, vi mô
 • Quản trị đại cương
 • Kinh tế học đại cương
 • Marketing căn bản
 • Luật kinh tế
 • Tài chính doanh nghiệp
 • Kế toán doanh nghiệp
 • Ngân hàng thương mại
 • Thị trường tài chính

Môn chuyên ngành

Tài chính

 • Tài chính quốc tế
 • Quản lý dự án
 • Quản trị tài chính doanh nghiệp
 • Định giá tài sản
 • Đầu tư tài chính

Ngân hàng

 • Ngân hàng thương mại
 • Ngân hàng trung tâm
 • Ngân hàng phát triển
 • Thanh toán quốc tế
 • Quản trị rủi ro ứng dụng
 • Marketing ngân hàng

Môn tự chọn

 • Soạn thảo văn bản
 • Ứng dụng Excel
 • Ứng dụng powerpoint
 • Công nghệ thông tin ngân hàng
 • Kỹ năng giao tiếp thuyết trình
 • Kỹ năng đàm phán


Sự nghiệp tương lai

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính có thể làm việc trong các tổ chức kinh doanh ở mọi thành phần kinh tế, cơ quan chính quyền và các tổ chức phi lợi nhuận với các vị trí có thể đảm nhận như sau:

 • Các chuyên viên tài chính, thuế, kiểm toán, cán bộ tín dụng, chuyên viên tư vấn đầu tư tài chính, định giá… làm việc tại các ngân hàng, doanh nghiệp, công ty tài chính, công ty chứng khoán, công ty bảo hiểm, công ty thẩm định giá ... , các quỹ đầu tư và các định chế tài chính khác ở trong và ngoài nước.
 • Các cán bộ hoạch định chính sách tại các cơ quan Quản lý Nhà nước, ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính, Uỷ bản chứng khoán Nhà nước, Vụ chính sách tiền tệ trực thuộc các Bộ và các cơ quan trực thuộc Chính phủ.

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Ngân hàng có thể làm việc trong các ngân hàng thương mại và các trung gian tài chính khác, cơ quan chính quyền với các vị trí có thể đảm nhận như sau: 

 • Tại ngân hàng thương mại và các trung gian tài chính khác: giao dịch viên, chuyên viên quản trị rủi ro, cán bộ tín dụng, chuyên viên thanh toán quốc tế, chuyên viên phân tích tài chính …
 • Các cán bộ hoạch định chính sách tại các cơ quan Quản lý Nhà nước, ngân hàng Nhà nước, Vụ chính sách tiền tệ trực thuộc các Bộ và các cơ quan trực thuộc Chính phủ.

Mã ngành7340201

 • Thời gian học04 năm
 • Tổ hợp môn thiA00, A01, D01, D03
 • Học phí24.200.000vnđ/năm

Điểm trúng tuyển các năm gần đây (thang điểm 30)

 • Năm 201919.20
 • Năm 201817.10

Đối tác của TLU