Skip to main content

Phòng Thông tin tư liệu - Thư viện

Thư viện trường Đại học Thăng Long giảng đường thứ hai của sinh viên, là nơi cung cấp nguồn thông tin có chọn lọc, đã và đang không ngừng đầu tư đổi mới, phát triển để đáp ứng tốt hơn nhu cầu thông tin phục vụ đắc lực cho công cuộc đào tạo và được xem là trung tâm thông tin, văn hóa của Nhà trường.

Thành lập tháng 10 năm 2000. Trong nhiều năm liền Thư viện hoạt động trong điều kiện khó khăn, thiểu thốn về cơ sở vật chất, trang thiết bị, sách, báo, tài liệu. Phòng đọc sinh viên chỉ vẻn vẹn 70 chỗ ngồi, kho tàng phải di chuyển nhiều nơi.

Năm 2007, trường Đại học Thăng Long chuyển sang địa điểm mới, trường đã ưu tiên xây dựng Thư viện đầu tiên là một tòa nhà 4 tầng với tổng diện tích sàn 3200m2, có vị thế và khuôn viên đẹp. Có tên phòng Thông tin- Tư liệu - Thư viện.

Để đáp ứng với yêu cầu sự nghiệp đổi mới của một trường Đại học đa ngành, tháng 9 năm 2009 Thư viện tiếp tục được sự quan tâm của Hội đồng quản trị, đầu tư kinh phí lắp đặt trang thiết bị nội thất, mua phần mềm và hàng ngàn tên sách được bổ sung.

Năm 2010 Thư viện tiến hành xây dựng thư viện điện tử. Ngoài việc bổ sung sách hàng kỳ, hàng năm, thư viện còn xây dựng tài liệu điện tử bằng cách số hóa tài liệu cũng như tìm kiếm các nguồn ebook khác để kịp thời đáp ứng nhu cầu của người dùng tin.

Diện mạo của Thư viện Thăng Long được hoàn toàn thay đổi, đã có một bước chuyển dài từ truyền thống đến hiện đại, từ thủ công đến hiện đại hóa. Đến nay có thể nói Thư viện Đại học Thăng Long là một trong những thư viện đẹp và hiện đại trong hệ thống thư viện các trường đại học Việt Nam.

Detail

Đảm bảo việc thu thập, lưu trữ và phổ biến, cung cấp thông tin, hỗ trợ khai thác nguồn thông tin phục vụ cho giảng dạy và nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên, sinh viên nhà trường, cũng như các bạn đọc bên ngoài có quan tâm.

Xây dựng thư viện điện tử là địa chỉ tin cậy để cập nhật nhanh nhất, tốt nhất để tra cứu tìm kiếm thông tin

Đáp ứng yêu cầu và tạo điều kiện thuận lợi cho người sử dụng trong việc sử dụng vốn tài liệu thư viện và các hoạt động khác.

 • Thu nhận bài giảng, luận văn, khóa luận, báo cáo khoa học, tài liệu khác của nhà trường, các ấn phẩm tài trợ, biếu tặng
 • Phục vụ, hướng dẫn cho bạn đọc khai thác, tìm kiếm, sử dụng hiệu quả nguồn tài liệu
 • Tổ chức tuyên truyền, giới thiệu vốn tài liệu
 • Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho người làm công tác thư viện.
 • Bảo quản cơ sở vật chất, kỹ thuật và các tài sản khác của Thư viện

Lãnh đạo phòng

Liên hệ Phòng Thông tin tư liệu - Thư viện

 • 02435592376

 • thuvien@thanglong.edu.vn

 • Tầng 1 - Tòa nhà Thư viện
  Trường Đại học Thăng Long
  Đường Nghiêm Xuân Yêm, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội

Tin tức phòng ban

Tất cả tin tức