Nhảy đến nội dung

Phòng Thông tin tư liệu - Thư viện

Phòng Thông tin - Tư liêu - Thư viện thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến: quản lý, khai thác, phát triển nguồn lực thông tin và dịch vụ thông tin nhằm phục vụ các hoạt động đào tạo, nghiên cứu của Nhà trường.

Cụ thể:

 • Bổ sung, phát triển nguồn lực thông tin trong nước và nước ngoài đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học; thu nhận, lưu trữ và phổ biến các tài liệu của Trường như: đề tài nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu, chương trình đào tạo, giáo trình, tập bài giảng, khóa luận, luận văn thạc sĩ, và các dạng tài liệu khác thông qua tặng, biếu, trao đổi.
 • Tổ chức, xử lý, sắp xếp, lưu trữ, bảo quản, quản lý tài liệu; xây dựng hệ thống tra cứu thích hợp; thiết lập mạng lưới truy nhập và tìm kiếm thông tin tự động hóa; xây dựng các cơ sở dữ liệu. 
 • Phục vụ sử dụng hệ thống phòng đọc, phòng mượn, môi trường học tập, cung cấp thông tin, tài liệu đáp ứng nhu cầu tin của bạn đọc trong toàn trường.
 • Hướng dẫn bạn đọc tiếp cận, khai thác, sử dụng hiệu quả các nguồn thông tin và tài liệu, các sản phẩm và dịch vụ thông tin thư viện hiện có.
 • Quản lý tài sản của nhà trường; bảo quản, kiểm kê định kỳ vốn tài liệu, cơ sở vật chất kỹ thuật và các tài sản khác; thanh lý các tài liệu, thiết bị lạc hậu, cũ nát theo quy định.
 • Mở rộng hợp tác với các cơ quan, tổ chức về lĩnh vực thông tin thư viện; tham gia các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ với hệ thống thư viện trong cả nước nhằm thúc đẩy phát triển sự nghiệp thư viện; liên kết, hợp tác với các thư viện để phối hợp bổ sung và trao đổi tài liệu, chia sẻ nguồn lực thông tin, dữ liệu biên mục, tổ chức dịch vụ mượn liên thư viện, dịch vụ cung cấp thông tin qua mạng theo quy định của pháp luật và quy định của Trường.
 • Nghiên cứu, ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến và công nghệ thông tin vào công tác thư viện nhằm nâng cao hiệu quả công tác.

Một số dịch vụ tại Thư viện:

 • Lưu hành tài liệu: Đọc tại chỗ; Đọc online; Mượn về nhà; Gia hạn tài liệu.
 • Hỗ trợ giảng dạy/Học tập/Nghiên cứu: Sử dụng tài liệu môn học; Thông tin tài liệu theo chủ đề; Hỗ trợ tài liệu nghiên cứu; Phát hành/Phân phối tài liệu.
 • Tham khảo & Thông tin: Hỏi/đáp từ cán bộ Thư viện; Hỗ trợ tìm kiếm thông tin; Cung cấp thông tin theo yêu cầu.
 • Không gian cho thư viện: Quầy thông tin; Khu vực máy tính; Các điểm truy cập nhanh; Phòng học nhóm/ phòng học cá nhân.
 • Giới thiệu tài liệu mới 
 • Hướng dẫn tra cứu, khai thác tài liệu online và trực tiếp tại thư viện

Kênh truyền thông chính thức của Trường Đại học Thăng Long, do Phòng Thư viện quản lý:


 

Liên hệ Phòng Thông tin tư liệu - Thư viện

 • 02435592376

 • thuvien@thanglong.edu.vn

 • Tầng 1 - Tòa nhà Thư viện
  Trường Đại học Thăng Long
  Đường Nghiêm Xuân Yêm, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội