Nhảy đến nội dung

Phòng Hợp tác Quốc tế

Phòng HTQT có chức năng tham mưu, giúp thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến hợp tác với nước ngoài nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đại học của Trường theo hướng hiện đại, tiếp cận nền giáo dục đại học tiên tiến trong khu vực và trên thế giới.

Hoạt động đào tạo quốc tế 

 • Tuyển sinh và tổ chức hội đồng tuyển sinh các chương trình liên kết đào tạo hàng năm 
 • Tổ chức lớp, quản lý học viên, sắp xếp lịch học phù hợp
 • Cầu nối giữa sinh viên và giảng viên, nhà trường; hỗ trợ, tiếp thu, lắng nghe và giải đáp thắc mắc cho sinh viên kịp thời. 
 • Tổ chức Lưu trữ các tài liệu về hoạt động Hợp tác quốc tế và đào tạo quốc tế mà Trường giao
 • Giúp Ban Giám hiệu tổ chức triển khai thực hiện các văn bản pháp luật của Nhà nước về Hợp tác quốc tế, xây dựng quy chế, quy định của Nhà trường về quan hệ quốc tế và đào tạo quốc tế

Hoạt động hợp tác quốc tế 

 • Xử lý, tiếp nhận thông tin của các tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế, báo cáo và đề xuất với Ban Giám hiệu ký kết hợp tác và phối hợp với với các đơn vị khác thực hiện 
 • Tham mưu cho nhà Trường xây dựng kế hoạch phát triển hợp tác quốc tế dài hạn và hàng năm
 • Đàm phán đối tác theo chỉ đạo của Lãnh đạo Trường, dự thảo các văn bản và chuẩn bị các thủ tục, trình lãnh đạo Trường ký kết các dự án hợp tác quốc tế.
 • Làm đầu mối xây dựng, triển khai, thực hiện và quản lý các dự án HTQT; đại diện của Trường đại học Thăng Long trong các dự án tài trợ quốc tế.
 • Chủ động tìm kiếm và duy trì mối quan hệ với đối tác nước ngoài (cá nhân, tổ chức) có khả năng, uy tín trong lĩnh vực đào tạo và NCKH để giới thiệu với các đơn vị và đề xuất Hiệu trưởng thiết lập quan hệ hợp tác.
 • Chuẩn bị, xin phép và tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc các chương trình, dự án, thỏa thuận quốc tế mà Phòng HTQT và các Bộ môn, các khoa làm đầu mối thực hiện hoặc theo chỉ đạo của Lãnh đạo Trường.
 • Tham gia xây dựng, soạn thảo các tài liệu giới thiệu và quảng bá cho trường bằng tiếng Anh trong các buổi gặp gỡ, hội thảo với đối tác nước ngoài
 • Phối hợp với các đơn vị tổ chức đón tiếp khách nước ngoài đến làm việc, tham quan, giảng dạy,…

Các hoạt động cụ thể hàng năm: 

 • Tuyển sinh sinh viên đi trao đổi các chương trình liên kết đào tạo quốc tế 

Liên hệ Phòng Hợp tác Quốc tế