Nhảy đến nội dung

Phòng Marketing và Truyền thông (Marcom)

Phòng Marketing và Truyền thông phụ trách các công việc marketing, truyền thông, tổ chức sự kiện, tuyển sinh tại Trường Đại học Thăng Long.

Cụ thể:

 • Tư vấn tuyển sinh và hỗ trợ nhập học cho Tân sinh viên.
 • Xây dựng, quản trị và quảng bá thương hiệu Trường Đại học Thăng Long đến với phụ huynh, học sinh, sinh viên, doanh nghiệp, các tổ chức và đối tác của Trường
 • Quản lý và đăng tải nội dung, thông tin lên các kênh truyền thông của Trường Đại học Thăng Long (Website, Facebook, Instagram, Youtube, Tik Tok).
 • Lên kế hoạch, triển khai các chiến dịch quảng cáo, truyền thông trên các kênh truyền thông của Trường hoặc các kênh truyền thông khác (báo chí, truyền thông…).
 • Chịu trách nhiệm về các hoạt động PR cho Trường như: Tổ chức sự kiện; làm việc với đơn vị truyền thông, báo chí; phát hành ấn phẩm truyền thông (brochure, poster, banner, backdrop…); phát hành các ấn phẩm nhận diện thương hiệu.
 • Thực hiện nghiên cứu và phát triển (R&D) về thị trường, tân sinh viên, sinh viên… để đưa ra và đề xuất chiến lược, kế hoạch phát triển cho Trường.
 • Phê duyệt đề xuất của phòng ban, bộ môn, sinh viên tổ chức sự kiện tại Trường hoặc sử dụng thương hiệu của Trường để tham gia, tổ chức sự kiện bên ngoài.
 • Quản lý và vận hành trang thiết bị, cơ sở vật chất tại Thang Long University Studio sử dụng cho các hoạt động, sự kiện của Trường và hoạt động ghi hình bài giảng E-learning.
 • Vận hành trang thiết bị, cơ sở vật chất tại Hội Trường (thiết bị âm thanh, ánh sáng, màn hình…) phục vụ tổ chức chương trình, sự kiện được Nhà trường phê duyệt.
 • Phê duyệt đề xuất hợp tác từ các doanh nghiệp, tổ chức bên ngoài muốn hợp tác với Trường Đại học Thăng Long trong việc truyền thông, quảng bá, marketing, tổ chức sự kiện…

Một số hoạt động, sự kiện thường niên mà Phòng Marcom tổ chức:

 • Tư vấn tuyển sinh trực tiếp, qua hotline và online.
 • Ngày hội việc làm: Thang Long University Job Fair. 
 • Chào Tân Sinh Viên.
 • Chuỗi sự kiện Hội Trường - Ngày hội kỷ niệm Trường. 
 • Sự kiện cuối năm (Giáng Sinh). 
 • Tham dự Ngày hội tư vấn tuyển sinh.

Liên hệ Phòng Marketing và Truyền thông (Marcom)