Phòng Tài vụ

THÔNG BÁO Thu học phí HK3 (nhóm1), năm học 2019 – 2020 (Khoa Kinh tế - Quản lý, Du lịch khóa ≤ 30)

4(2) THÔNG BÁO Thu học phí HK3 (nhóm1), năm học 2019 – 2020 (Khoa Kinh tế - Quản lý, Du lịch khóa ≤ 30)

Xem tiếp...

Thông báo thu học phí kỳ 2 nhóm 3 năm 2019 - 2020

731Thông báo thu học phí kỳ 2 nhóm 3 năm 2019 - 2020

Xem tiếp...

THÔNG BÁO V/v Hướng dẫn trả thẻ ngân hàng BIDV cho sinh viên TLU

2(2)Thời gian từ: 8h - 17h ngày 26/11/2019 - 28/11/2019 (từ thứ 3 đến hết thứ 5). 

Xem tiếp...

THÔNG BÁO V/v Thu học phí HK2 (nhóm 1), năm học 2019 – 2020 Khoa Kinh tế - Quản lý, Du lịch khóa ≤ 30

7(3)Thu chính thức:Từ ngày 18/11/2019 đến ngày 22/11/2019

Xem tiếp...

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.