Nhảy đến nội dung

Phòng Hành chính tổng hợp

Phòng hành chính tổng hợp có chức năng tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng tổ chức các hoạt động chung của Trường; Tham mưu cho Hiệu trưởng chỉ đạo, điều hành công tác hành chính, quản lý cơ sở vật chất, bảo vệ an ninh trật tự/quân sự/PCCC, vệ sinh môi trường, chăm sóc sức khỏe CB/GV/NV/SV. Nhiệm vụ cụ thể của Phòng Hành chính tổng hợp:

1. Công tác hành chính

 • Chủ trì xây dựng các quy chế, quy định và triển khai tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục & Đào tạo theo chỉ đạo của Hiệu trưởng;
 • Tiếp nhận, bảo mật và chuyển giao kịp thời, đúng địa chỉ công văn, giấy tờ gửi đến và đi; Quản lý văn bản, lưu trữ công văn đi và đến của toàn trường;
 • Hướng dẫn các đơn vị thực hiện đúng quy trình xây dựng văn bản, thể thức văn bản trước khi trình Ban Giám hiệu ký duyệt; Soạn thảo văn bản, in ấn tài liệu theo chỉ đạo của Hội đồng trường và Ban Giám hiệu;
 • Tổ chức quản lý, sử dụng con dấu của trường đúng quy định của pháp luật;
 • Cấp các loại giấy giới thiệu, sao y các loại văn bản do trường ban hành;
 • Tiếp và hướng dẫn khách đến trường liên hệ công việc; Quản lý phòng trực giáo viên; giao nhận chìa khóa phòng học, giảng đường và micro cho giảng viên.

2. Quản lý cơ sở vật chất

 • Kiểm tra, giám sát, nghiệm thu công tác bảo trì, bảo dưỡng cơ sở vật chất, chăm sóc cây xanh; Tổ chức sửa chữa nhỏ các hư hỏng về điện, nước, bàn, ghế, tủ ....;
 • Đảm bảo vệ sinh môi trường trong toàn trường; Cung cấp nước uống cho cán bộ, giảng viên và sinh viên;
 • Quản lý xe ô tô, điều phối xe ô tô phục vụ HĐT, BGH và công tác của các đơn vị trong trường;
 • Phối hợp với các đơn vị đề xuất mua sắm, sửa chữa trang thiết bị văn phòng, phương tiện giảng dạy, học tập, nghiên cứu, làm việc trong toàn trường;
 • Phối hợp với phòng Tài chính kế toán và các đơn vị tổ chức kiểm kê tài sản của trường hàng năm;
 • Phối hợp với Phòng Đào tạo bố trí hội trường, giảng đường, phòng học phục vụ các hoạt động của các đơn vị trong trường và ngoài trường theo chỉ đạo của HĐT và BGH.

3. Công tác y tế học đường, phục vụ

 • Quản lý Trạm y tế đảm bảo hoạt động đúng quy định pháp luật;
 • Tổ chức theo dõi tình hình sức khỏe của cán bộ, giảng viên và sinh viên; phối hợp với Công đoàn tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho CB, GV, NV; Phối hợp với Phòng Công tác Sinh viên tổ chức khám sức khỏe cho sinh viên khóa mới; kiểm tra vệ sinh công tác an toàn thực phẩm, vệ sinh ăn uống, đề phòng dịch bệnh trong trường;

4. Công tác quân sự, an ninh trật tự, PCCC

 • Quản lý, điều hành công tác bảo vệ an ninh trật tự và công tác phòng cháy, chữa cháy trong nhà trường theo Quy định của pháp luật và quy định của trường;
 • Phối hợp với các đơn vị chức năng CATP Hà Nội, Công an quận Hoàng Mai, CA phường Đại Kim thực hiện công tác bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn trong nhà trường;

Liên hệ:

 • Lễ tân: 024 9999 1988 nhánh 101
 • Phòng trực Giáo viên: 024 9999 1988 nhánh 102
 • Trạm Y tế: 024 9999 1988 nhánh 115
 • Thường trực Bảo vệ: 024 9999 1988 nhánh 113

Lãnh đạo phòng

Liên hệ Phòng Hành chính tổng hợp