THÔNG BÁO Xét buộc thôi học (BTH) cho sinh viên tự ý bỏ học không có lý do Và sinh viên học kém (nhóm 2 và nhóm 3 năm học 2018-2019)

2(2)Lưu ý: Sinh viên không tự ý gặp Hiệu trưởng để xin học tiếp khi chưa có ý kiến của phòng Công tác Sinh viên.       

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Xét buộc thôi học (BTH) cho sinh viên học kém (Nhóm 1 năm học 2018-2019)

32(1)Trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày thông báo, sinh viên không đến làm thủ tục xin học tiếp sẽ bị buộc thôi học.

Xem tiếp...

Thông báo về việc ứng tuyển Học bổng LOTTE, kỳ mùa Xuân 2019 (Xét kết quả học tập của Học kỳ I năm học 2018-2019

QUy hoc bong lotteThông báo về việc ứng tuyển Học bổng LOTTE, kỳ mùa Xuân 2019 (Xét kết quả học tập của Học kỳ I năm học 2018-2019

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Về việc xét học bổng chính sách năm 2018

7(3)Thời gian: Từ ngày 03/12/2018 đến ngày 10/12/2018.

Xem tiếp...

Điểm sinh hoạt đầu khóa Nhóm 1, Nhóm 2 năm học 2018-2019

8(2)Điểm sinh hoạt đầu khóa Nhóm 1, Nhóm 2 năm học 2018-2019

Xem tiếp...

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.