Nhảy đến nội dung
Khoa Kinh tế - Quản lýTrung tâm Đào tạo ngắn hạn & Chuyển giao công nghệ 10/11/2023

Sinh viên ngành Kinh tế quốc tế Trường Đại học Thăng Long tham gia Chương trình Thực tập sinh tại Ngân hàng Quân đội (MB) - chi nhánh Thanh Trì

Ngày 02/11/2023, Trung tâm Đào tạo ngắn hạn và Chuyển giao công nghệ (TTC) phối hợp cùng Bộ môn Kinh tế học đưa sinh viên của ngành Kinh tế quốc tế tham gia chương trình Thực tập sinh tại Ngân hàng Quân đội (MB) - chi nhánh Thanh Trì.

Tin mới nhất