Nhảy đến nội dung

Sinh viên ngành Kinh tế Quốc tế “đi một ngày đàng, học một sàng khôn” cùng chuyến tham quan thực tế (office tour) tại Công ty TNHH Bình Minh TMC và Công ty TNHH GK Logistics Việt Nam

Trung tâm Đào tạo ngắn hạn & Chuyển giao công nghệ 31.05.2024

Ngày 30/5 vừa qua, Phòng kết nối doanh nghiệp - Trung tâm Đào tạo ngắn hạn và Chuyển giao công nghệ (TTC) phối hợp cùng Bộ môn Kinh tế học tổ chức chuyến đi thực tế tại doanh nghiệp dành cho sinh viên ngành Kinh tế Quốc tế trường Đại học Thăng Long.