Skip to main content
Phòng Đào tạo 19/03/2021

Thông tin tuyển sinh Đại học năm 2021

Năm 2021, trường Đại học Thăng Long tuyển sinh hệ Đại học chính quy với 3.260 chỉ tiêu ở 23 ngành.

Tin mới nhất