Nhảy đến nội dung
Khoa Du lịch 17/11/2023

Chung kết cuộc thi "Thang Long Tourism - Live It Yourself"

“Thang Long Tourism – Live it yourself” là cuộc thi tri thức do Bộ môn Du lịch tổ chức. Chương trình mang ý nghĩa “Sống trọn từng khoảnh khắc” làm thông điệp để gửi tới các bạn sinh viên đang theo học ngành Du lịch