Nhảy đến nội dung
Khoa Kinh tế - Quản lý 08/12/2023

Workshop "Hóa đơn điện tử - Giải pháp chuyển đổi số"

Ngày 04/12/2023, Bộ môn Kế toán, Khoa Kinh tế Quản lý, Trường Đại học Thăng Long & Công ty Phần mềm FAST đã phối hợp tổ chức Workshop “Hóa đơn điện tử – Giải pháp từ chuyển đổi số”

Tin mới nhất