Nhảy đến nội dung

Lễ Trao bằng tốt nghiệp đợt tháng 4/2024

Phòng Đào tạo 07.04.2024

Ngày 07/04/2024, Lễ Trao bằng tốt nghiệp dành cho các tân cử nhân đã diễn ra. Buổi lễ có sự góp mặt của Ban Lãnh đạo; Ban Giám hiệu; các thầy cô trưởng khoa, trưởng bộ môn; những tân cử nhân cùng gia đình, bạn bè của các tân cử nhân.

Có thể là hình ảnh về 14 người và văn bản cho biết 'જ THлHo LONG TRƯỜNG ĐẠI HOC THĂNG LONG LỄ TRAO BẰNG CỬ NHÂN Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2024 শਆর THANVGLON'