Nhảy đến nội dung

Ngành Luật kinh tế

Mã ngành7380107

 • Thời gian học04 năm
 • Tổ hợp môn thiA00, A01, C00, D03
 • Học phí36.000.000vnđ/năm

Điểm trúng tuyển các năm gần đây (thang điểm 30)

Năm 2023
23.96
Năm 2022
26.10

Ngành Luật kinh tế

Ngành Luật kinh tế sẽ giúp người học nắm được những kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về pháp luật, thực tiễn pháp lý, pháp luật trong kinh doanh; khả năng nghiên cứu và xử lý những vấn đề pháp lý đặt ra trong thực tiễn hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp.

Luật kinh tế là ngành học nhằm cung cấp nguồn nhân lực trong việc tư vấn, hỗ trợ những vấn đề liên quan đến pháp lý cho doanh nghiệp. Trong bối cảnh toàn cầu hóa của nền kinh tế thị trường, mọi doanh nghiệp đều cần có bộ phận pháp chế riêng biệt để hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động kinh doanh đúng với quy định, giúp doanh nghiệp giải quyết các vấn đề pháp lý lẫn những tranh chấp thương mại có thể xảy ra bất kì lúc nào.

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

 • Đào tạo sinh viên luật kinh tế theo định hướng ứng dụng, chú trọng vào kỹ năng hành nghề luật và kỹ năng làm việc thay vì thuần túy lý thuyết
 • Giúp cho người học có định hướng rõ ràng về nghề nghiệp trong tương lai, hướng tới nhu cầu của thị trường việc làm
 • Cơ sở vật chất hiện đại nhằm bảo đảm việc dạy - học, thực hành và rèn luyện các kỹ năng cần phải có của một luật gia

Môn cơ sở

 • Lý luận về Nhà nước và Pháp luật
 • Luật Hiến pháp
 • Luật Hành chính
 • Luật Dân sự
 • Luật Tố tụng dân sự
 • Luật Hình sự
 • Luật Tố tụng hình sự
 • Công pháp Quốc tế
 • Luật Hôn nhân và gia đình
 • Tư pháp quốc tế

Môn bắt buộc

 • Luật Lao động
 • Luật Tài chính
 • Luật Doanh nghiệp
 • Luật Thương mại
 • Luật Đất đai
 • Pháp luật về thị trường chứng khoán
 • Luật Kiểm toán
 • Luật Ngân hàng và các tổ chức tín dụng
 • Luật Cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng
 • Luật Sở hữu trí tuệ
 • Luật Đầu tư
 • Luật Thương mại quốc tế

Môn lựa chọn ngành

 • Luật An sinh xã hội
 • Luật Hải quan
 • Luật Kinh doanh bất động sản
 • Pháp luật về kinh doanh bảo hiểm
 • Luật Trọng tài thương mại
 • Pháp luật về hành chính tư pháp
 • Phát luật về quản trị và tổ chức lại doanh nghiệp
 • Xây dựng văn bản pháp luật
 • Kỹ năng đàm phán, soạn thảo và ký kết hợp đồng dân sự
 • Kỹ năng tư vấn pháp luật thuế, tài chính doanh nghiệp
 • Kỹ năng tư vấn pháp luật trong các dự án đầu tư
 • Kỹ năng tư vấn pháp luật trong lĩnh vực lao động
 • Kỹ năng tư vấn pháp luật trong lĩnh vực tín dụng, ngân hàng
 • Kỹ năng tư vấn pháp lậut trong lĩnh vực đất đai


Sự nghiệp tương lai

Cử nhân tốt nghiệp ngành Kế toán có thể làm các công việc:

Vị trí công việc trong khu vực Nhà nước

 • Công chức nhà nước trong các cơ quan nhà nước
 • Cán bộ thuộc hệ thống Tòa án nhân dân các cấp
 • Cán bộ thuộc hệ thống Viện kiểm sát nhân dân các cấp

Vị trí công việc trong khu vực tư nhân 

 • Luật sư
 • Pháp chế doanh nghiệp
 • Trọng tài viên

Mã ngành7380107

 • Thời gian học04 năm
 • Tổ hợp môn thiA00, A01, C00, D03
 • Học phí36.000.000vnđ/năm

Điểm trúng tuyển các năm gần đây (thang điểm 30)

 • Năm 202323.96
 • Năm 202226.10

Đối tác của TLU