Nhảy đến nội dung

Ngành Thương mại điện tử

Mã ngành7340115

 • Thời gian học04 năm
 • Tổ hợp môn thiA00, A01, D01, D07
 • Học phí36.000.000vnđ/năm

Điểm trúng tuyển các năm gần đây (thang điểm 30)

Năm 2023
24.97

Ngành Thương mại điện tử

Thương mại điện tử là một cụm từ quen thuộc trong thời đại ngày nay. Đây là hình thức kinh doanh trực tuyến sử dụng nền tảng công nghệ thông tin với sự hỗ trợ của Internet để thực hiện các giao dịch mua bán, trao đổi, thanh toán trực tuyến. Với sự phát triển từng ngày của công nghệ thông tin, thương mại điện tử không chỉ đơn thuần là việc mua sắm trực tuyến, mà còn là một cuộc cách mạng trong thế giới kinh doanh hiện đại.

Ngành Thương mại điện tử là một trong số những ngành học mới của trường Đại học Thăng Long, đào tạo cập nhật theo xu thế thị trường, giúp người học không chỉ phát triển tư duy sáng tạo, định hướng kinh doanh, lên ý tưởng khởi nghiệp đồng thời còn là cách thức để vận hành, quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu của doanh nghiệp trên nền tảng số.

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

 • Có kiến thức nền tảng và chuyên sâu trong lĩnh vực kinh tế nói chung và thương mại điện tử nói riêng, biết áp dụng những lý thuyết vào thực tiễn công việc.
 • Có thể vận dụng trong để lựa chọn được mô hình kinh doanh điện tử, thực hiện được các chức năng quản trị kinh doanh, tài chính, marketing,... của doanh nghiệp trong lĩnh vực thương mại điện tử
 • Xây dựng, tổ chức thực hiện và kiểm soát được các kế hoạch kinh doanh điện tử (phân tích thị trường, xác lập mục tiêu kinh doanh, tổ chức và phân bổ nguồn lực, điều hành, kiểm soát hoạt động kinh doanh điện tử)
 • Thiết kế và triển khai được hệ thống thương mại điện tử và có phương án phát triển website thương mại điện tử của doanh nghiệp một cách hiệu quả
 • Hình thành ý tưởng, thiết lập yêu cầu, xác định được chức năng của hệ quản trị cơ sở dữ liệu trong doanh nghiệp; triển khai và vận hành được các hệ thống cơ sở dữ liệu thông dụng; thiết kế được website thương mại điện tử
 • Thực hiện và quản trị được các hoạt động liên quan đến marketing, bán hàng, hành vi người tiêu dùng, quản lý quan hệ khác hàng cũng như các giao dịch và thanh toán điện tử với khách hàng và đối tác
 • Sử dụng thành thạo các công cụ công nghệ thông tin, sử dụng tốt ngoại ngữ để phục vụ công việc

Môn cơ sở

Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh tế

Đại số tuyến tính, giải tích và ứng dụng trong kinh tế

Xác suất thống kê ứng dụng

Ứng dụng Excel

Kinh tế vi mô

Kinh tế vĩ mô

Nguyên lý kế toán

Tài chính doanh nghiệp

Quản trị học đại cương

Marketing căn bản

Các phương pháp định lượng trong kinh tế

Môn bắt buộc

Thương mại điện tử căn bản

Nguyên lý cơ bản về logistics và quản lý chuỗi cung ứng

Các mô hình kinh doanh thương mại điện tử

Chiến lược kinh doanh trong thương mại điện tử

Quản trị vận hành thương mại điện tử

Pháp luật trong Thương mại điện tử

Marketing trong Thương mại điện tử

E-Logistics

Thanh toán trong Thương mại điện tử

An toàn và bảo mật trong thương mại điện tử

Lập và phân tích báo cáo tài chính

Xây dựng và phát triển hệ thống Thương mại điện tử

Môn lựa chọn ngành

Phân tích dữ liệu thương mại điện tử

Hành vi người tiêu dùng trực tuyến

Quản lý quan hệ khách hàng

Thương mại trên mạng xã hội

Xuất nhập khẩu - Lý thuyết và thực tiễn

Khởi sự kinh doanh thương mại điện tử

Quản lý kho hàng


Sự nghiệp tương lai

Cử nhân tốt nghiệp ngành Thương mại điện tử có thể làm các công việc:

 • Chuyên viên kinh doanh đến quản trị viên các cấp trong các doanh nghiệp hoạt động thuần thương mại điện tử; 
 • Chuyên viên, quản trị viên chuyên trách thương mại điện tử trong các doanh nghiệp có hoạt động thương mại điện tử; 
 • Chuyên viên quản trị dự án phát triển thương mại điện tử trong các tổ chức mong muốn tích hợp thương mại điện tử vào hoạt động của mình; 
 • Chuyên viên, quản trị viên chuyên trách phân tích kinh doanh và nghiên cứu thị trường dựa trên các dữ liệu số hoá trong các doanh nghiệp và tổ chức;
 • Chuyên viên trong các cơ quan quản lý nhà nước về thương mại điện tử; 
 • Chuyên viên trong các tổ chức tư vấn và cung cấp các giải pháp thương mại điện tử; 
 • Thành viên sáng lập các dự án khởi nghiệp sáng tạo ứng dụng thương mại điện tử.
 • Giảng viên: giảng dạy về thương mại điện tử  tại các trường đại học đào tạo lĩnh vực thương mại điện tử.

Mã ngành7340115

 • Thời gian học04 năm
 • Tổ hợp môn thiA00, A01, D01, D07
 • Học phí36.000.000vnđ/năm

Điểm trúng tuyển các năm gần đây (thang điểm 30)

 • Năm 202324.97

Đối tác của TLU