Nhảy đến nội dung

Sổ tay giảng viên

Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
2538/QĐ-ĐHTL 23/09/2014 Quy chế đào tạo trình độ Thạc sĩ Xem chi tiết
20020104/QĐ-ĐHTL 01/02/2020 Quy định đào tạo trình độ Tiến sĩ Xem chi tiết
08A/QĐ-ĐHTL 25/06/2015 Quy định về xây dựng đội ngũ Xem chi tiết
08/QĐ-ĐHTL 25/06/2015 Quy định về thời gian tập sự và độ tuổi làm việc Xem chi tiết
243/QĐ-ĐHTL 19/09/2014 Quy định về chế độ của giảng viên Xem chi tiết
18062804/QĐ-ĐHTL 28/06/2018 Điều chỉnh giờ học hằng ngày và giờ thi học kỳ Xem chi tiết
18100105/QĐ-ĐHTL 01/10/2018 Quy định Quản lý vận hành môn học và tổ chức thi, kiểm tra quá trình đối với các học phần sử dụng hệ thống E-Learning trong học tập và đánh giá Xem chi tiết
19012907/QĐ-ĐHTL 29/01/2019 Quyết định về làm khóa luận tốt nghiệp trong đào tạo trình độ đại học hệ chính quy theo tín chỉ ở Trường Đại học Thăng Long Xem chi tiết
20082504/QĐ-ĐHTL 25/08/2020 Quy chế Công tác cố vấn học tập của Trường Đại học Thăng Long Xem chi tiết
21092105/QĐHT-ĐHTL 21/09/2021 Quy chế đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Thăng Long Xem chi tiết
21092404/QĐ-ĐHTL 24/09/2021 Quy định tổ chức thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ theo phương thức trực tuyến Xem chi tiết
21110803/QĐ-ĐHTL 08/11/2021 Quy định về tổ chức đánh giá và quản lý kết quả học tập của sinh viên đại học Trường Đại học Thăng Long Xem chi tiết