Nhảy đến nội dung

Khoa Khoa học Xã hội và nhân văn

Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn với hai chuyên ngành Việt Nam học và Công tác xã hội sẽ giúp người học tìm hiểm, khám phá mọi mặt của xã hội như lịch sử, tôn, giáo, văn hóa, đời sống, ngôn ngữ,…

Hoạt động ngoại khóa

Những buổi học thực tế đêm đến cho sinh viên cơ hội tìm hiểu giá trị lịch sử và trải nghiệm những nét văn hoá đặc sắc, bổ sung tư liệu cho công việc chuyên môn.

Đội ngũ giảng viên

Hỗ trợ tối đa cho sinh viên thực hành học tập, phân tích dữ liệu, nghiên cứu chuyên sâu. Đặc biệt hơn, với sự ra đời của Trung tâm Kết nối Đại học Doanh nghiệp

Đại học Thăng Long tuyển sinh Đại học 2020

Kiến trúc trong xây dựng không phải là một khái niệm mới lạ. Tuy nhiên, kiến trúc trong giáo dục lại là một khái niệm mới mẻ với nhiều người. Chúng tôi đã thiết kế riêng cho ngôi trường một kiến trúc độc đáo, sáng tạo

Xem thêm