Nhảy đến nội dung

Ngành Công tác xã hội

Mã ngành7760101

 • Thời gian học04 năm
 • Tổ hợp môn thiC00, D01, D03, D04
 • Học phí22.000.000vnđ/năm

Điểm trúng tuyển các năm gần đây (thang điểm 30)

Năm 2019
17.50
Năm 2018
16.00
Năm 2017
18.00

Khoa Khoa học xã hội và nhân văn

Ngành Công tác xã hội

Sinh viên sẽ được trang bị những kiến thức, kỹ năng và giá trị cốt lõi của nghề Công tác xã hội để các bạn có khả năng trợ giúp hiệu quả những nhóm đối tượng khác nhau. Các bạn sẽ có khả năng phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến cuộc sống của các cá nhân, gia đình và cộng đồng những người đang cần trợ giúp để từ đó áp dụng những mô hình trợ giúp phù hợp với các vấn đề họ đang gặp phải, điều kiện và hoàn cảnh sống của họ. Các bạn cũng có khả năng tư vấn về chính sách xã hội, tham vấn hỗ trợ cho những người đang gặp trở ngại về tâm lý, xã hội vượt qua khó khăn để sống một cuộc sống độc lập. Quan trọng hơn nữa, các bạn sẽ được đào tạo để trở thành những người biết thấu cảm và chia sẻ khó khăn với người khác, tôn trọng sự khác biệt và hành động vì công bằng xã hội. 

Mục tiêu đào tạo

Bộ môn Công tác xã hội, Đại học Thăng Long hướng tới đào tạo những nhân viên công tác xã hội chuyên nghiệp đứng đầu về thực hành công tác xã hội và nghiên cứu các vấn đề xã hội. Chúng tôi xây dựng và phát triển các phương pháp tiếp cận sáng tạo để phòng ngừa và giảm nhẹ những vấn đề xã hội phức tạp, trên cơ sở kết hợp giữa nghiên cứu và thực tiễn. Bên cạnh đó, chúng tôi luôn luôn coi trọng việc thiết lập và phát triển mối quan hệ hợp tác với các cá nhân, tổ chức nhằm thúc đẩy công bằng xã hội.

Bộ môn Công tác xã hội, Đại học Thăng Long hướng tới 

 • Đào tạo những nhân viên công tác xã hội chuyên nghiệp với đầy đủ những kiến thức, kỹ năng và giá trị cần thiết nhằm trợ giúp những người có nhu cầu vượt qua những khó khăn, trở ngại trong cuộc sống;
 • Tích cực tham gia vào nghiên cứu và các hoạt động học thuật nhằm đưa ra các sáng kiến góp phần vào việc ngăn chặn, giảm nhẹ thiệt hại và giải quyết các vấn đề xã hội phức tạp;
 • Cung cấp dịch vụ trợ giúp cho các cá nhân, gia đình và cộng đồng thông qua việc hợp tác chặt chẽ với cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, cơ sở dịch vụ xã hội và các tổ chức quốc tế.
   

 

Chương trình đào tạo

Môn cơ sở

 • Phương pháp nghiên cứu khoa học
 • Thống kê xã hội học
 • Văn hóa Việt Nam
 • Tâm lý học đại cương
 • Tâm lý học phát triển
 • Tâm lý học giao tiếp
 • Hành vi con người và môi trường xã hội
 • Nhập môn nhân học xã hội
 • Gia đình học
 • Phát triển học
 • Giới và phát triển
 • An sinh xã hội
 • Chính sách xã hội
   

Môn chuyên ngành

 • Tâm lý học xã hội
 • Tham vấn
 • Trị liệu gia đình
 • Phương pháp nghiên cứu trong công tác xã hội
 • Nhập môn công tác xã hội
 • Đạo đức nghề công tác xã hội
 • Công tác xã hội với cá nhân
 • Lý thuyết công tác xã hội
 • Công tác xã hội với sức khỏe tâm thần
 • Công tác xã hội trong bệnh viện
 • Công tác xã hội với người lạm dụng các chất gây nghiện
 • Công tác xã hội trong trường học
 • Công tác xã hội với người cao tuổi
 • Công tác xã hội với người khuyết tật
 • Quản trị ngành công tác xã hội
 • Xây dựng và quản lý dự án trong công tác xã hội
 • Kiểm huấn công tác xã hội 
 • Thực hành công tác xã hội 1
 • Thực hành công tác xã hội 2
 • Công tác xã hội với nhóm 
 • Phát triển cộng đồng 1
 • Thực hành công tác xã hội 3
   


Sự nghiệp tương lai

 • Cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội (UBND, đoàn thanh niên, mặt trận tổ quốc, hội phụ nữ…)
 • Cơ sở dịch vụ xã hội (trung tâm bảo trợ xã hội, nhà dưỡng lão, cơ sở chăm sóc trẻ thiệt thòi…)
 • Bệnh viện, trường học
 • Tổ chức phi lợi nhuận trong và ngoài nước, tổ chức quốc tế (UNDP, UNICEF, ILO…)

Mã ngành7760101

 • Thời gian học04 năm
 • Tổ hợp môn thiC00, D01, D03, D04
 • Học phí22.000.000vnđ/năm

Điểm trúng tuyển các năm gần đây (thang điểm 30)

 • Năm 201917.50
 • Năm 201816.00
 • Năm 201718.00

Đối tác của TLU