Nhảy đến nội dung

Khoa Khoa học sức khỏe

Khoa Khoa học sức khoẻ tập trung cung cấp kiến thức chuyên môn và điều kiện thực hành sát nhất với thực tế cho người học, đáp ứng mọi yêu cầu của nguồn nhân lực phục vụ công việc chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ con người.

Ngành học

Khoa Khoa học sức khoẻ tập trung cung cấp kiến thức chuyên môn và điều kiện thực hành sát nhất với thực tế cho người học, đáp ứng mọi yêu cầu của nguồn nhân lực phục vụ công việc chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ con người.

Phòng điều dưỡng
& Phòng thí nghiệm

-

Đội ngũ giảng viên

Hỗ trợ tối đa cho sinh viên thực hành học tập, phân tích dữ liệu, nghiên cứu chuyên sâu. Đặc biệt hơn, với sự ra đời của Trung tâm Kết nối Đại học Doanh nghiệp

Đại học Thăng Long tuyển sinh Đại học 2020

Kiến trúc trong xây dựng không phải là một khái niệm mới lạ. Tuy nhiên, kiến trúc trong giáo dục lại là một khái niệm mới mẻ với nhiều người. Chúng tôi đã thiết kế riêng cho ngôi trường một kiến trúc độc đáo, sáng tạo

Xem thêm