Nhảy đến nội dung

Ngành Công nghệ thông tin

Mã ngành7480201

 • Thời gian học04 năm
 • Tổ hợp môn thiA00, A01
 • Học phí36.000.000vnđ/năm

Điểm trúng tuyển các năm gần đây (thang điểm 30)

Năm 2023
24.02
Năm 2022
24.85

Ngành Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin là ngành đào tạo các kỹ sư – cử nhân đảm nhận nhiệm vụ xây dựng và duy trì hệ thống công nghệ thông tin cho các tổ chức, doanh nghiệp, cơ quan chính phủ v.v.

Cử nhân công nghệ thông tin có khả năng thiết kế, triển khai và duy trì các hạ tầng công nghệ thông tin cho tổ chức hoặc doanh nghiệp. Nhiệm vụ quan trọng của họ là cài đặt mạng máy tính, đảm bảo an toàn và ổn định hoạt động của mạng. Họ cũng có khả năng lựa chọn và triển khai các giải pháp hệ thống, bao gồm việc lập trình, mua sắm và tích hợp các thành phần hệ thống.

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Sau khi tốt nghiệp ngành Khoa học máy tính, sinh viên sẽ đạt được những yêu cầu sau:

 • Đào tạo các cử nhân có kiến thức rộng và cập nhật về công nghệ thông tin, bao gồm phần cứng, phần mềm, quản lý dự án CNTT. Có khả năng giải quyết vấn đề và chọn lựa giải pháp công nghệ.
 • Cử nhân CNTT là người có năng lực làm việc với các đối tượng khác nhau trong tổ chức, có kỹ năng giao tiếp và thuyết phục, để thực hiện thành công các dự án
 • Cử nhân CNTT cần nắm vững một số ngôn ngữ lập trình và khả năng xây dựng phần mềm để phục vụ các yêu cầu cụ thể của công việc.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Môn cơ sở

Số và cấu trúc đại số

Giải tích

Đại số tuyến tính

Xác suất thống kê

Toán rời rạc

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Kỹ thuật số

Ngôn ngữ lập trình

Lập trình hướng đối tượng

Kiến trúc máy tính

Nguyên lý hệ điều hành

Cơ sở dữ liệu

Mạng máy tính

Môn bắt buộc

 

 

Lý thuyết thông tin và mã hóa

Hệ thống thông tin

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Dữ liệu lớn

Phân tích thiết kế hướng đối tượng

Quản lý dữ án hệ thống thông tin

Trí tuệ nhân tạo và công nghệ tri thức

Công nghệ phần mềm

Lập trình ứng dụng di động

Công nghệ blockchain

Internet of Things

Công nghệ Web

Dự án Công nghệ thông tin

 

 

Môn lựa chọn

Khai phá dữ liệu

Lập trình Java

Lập trình .Net

Học máy

Lập trình JavaScript

Lập trình Python

Phân tích dữ liệu

Kiểm thử và đảm bảo chất lượng phần mềm

Thống kê nâng cao

Đồ họa

SỰ NGHIỆP TƯƠNG LAI

Cử nhân tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin có thể làm các công việc:

 • Phân tích, thiết kế và cài đặt các hệ thống công nghệ thông tin (mạng máy tính, phần cứng, phần mềm, dịch vụ) cho một tổ chức.
 • Quản lý hệ thống thông tin. Duy trì sự làm việc an toàn và hiệu quả của hệ thống. Chuyên viên cấp cao về Công nghệ thông tin, giám đốc công nghệ (CTO) của tổ chức.
 • Lập trình, đảm bảo an ninh mạng, quản lý dự án Công nghệ thông tin.

Mã ngành7480201

 • Thời gian học04 năm
 • Tổ hợp môn thiA00, A01
 • Học phí36.000.000vnđ/năm

Điểm trúng tuyển các năm gần đây (thang điểm 30)

 • Năm 202324.02
 • Năm 202224.85

Đối tác của TLU