Skip to main content

Ngành Công nghệ thông tin

Mã ngành7480201

 • Thời gian học04 năm
 • Tổ hợp môn thiA00, A01
 • Học phí24.200.000vnđ/năm

Điểm trúng tuyển các năm gần đây (thang điểm 30)

Năm 2019
16.50

Ngành Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin là ngành đào tạo các kỹ sư – cử nhân đảm nhận nhiệm vụ xây dựng và duy trì hệ thống công nghệ thông tin cho các tổ chức, doanh nghiệp, cơ quan chính phủ v.v.

Cử nhân công nghệ thông tin là người có năng lực thiết kế, triển khai và duy trì các hạ tầng công nghệ thông tin, bao gồm các hệ thống phần cứng, mạng, dữ liệu, các hệ thống phần mềm cho một tổ chức hoặc doanh nghiệp. 

Một trong các nhiệm vụ quan trọng của cử nhân công nghệ thông tin là cài đặt các mạng máy tính, đảm bảo an toàn vận hành mạng, biết chọn lựa các giải pháp triển khai hệ thống, bao gồm cả việc lập trình lẫn việc mua sắm và tích hợp hệ thống.
 

Mục tiêu đào tạo

 1. Đào tạo các cử nhân có kiến thức rộng và cập nhật về công nghệ thông tin, bao gồm phần cứng, phần mềm, quản lý dự án CNTT. Có khả năng giải quyết vấn đề và chọn lựa giải pháp công nghệ.
 2. Cử nhân CNTT là người có năng lực làm việc với các đối tượng khác nhau trong tổ chức, có kỹ năng giao tiếp và thuyết phục, để thực hiện thành công các dự án
 3. Cử nhân CNTT cần nắm vững một số ngôn ngữ lập trình và khả năng xây dựng phần mềm để phục vụ các yêu cầu cụ thể của công việc.
   

Lộ trình học

Môn cơ sở

 • Số và cấu trúc đại số
 • Giải tích 1
 • Giải tích 2
 • Đại số tuyến tính
 • Xác suất thống kê và ứng dụng
 • Toán rời rạc
 • Cấu trúc dữ liệu
 • Kỹ thuật số
 • Ngôn ngữ lập trình
 • Lập trình hướng đối tượng
 • Kiến trúc máy tính
 • Nguyên lý hệ điều hành
 • Cơ sở dữ liệu
 • Mạng máy tính
   

Môn chuyên ngành

 • Hệ thống thông tin
 • Hệ QT CSDL
 • Dữ liệu lớn
 • Phân tích thiết kế hướng đối tượng
 • Quản lý HT thông tin
 • Trí tuệ nhân tạo và công nghệ tri thức
 • Công nghệ phần mềm
 • Lập trình ứng dụng di động
 • Lập trình Python
 • Internet of Things
 • Công nghệ web
 • Dự án CNTT
   

Môn tự chọn

 • Phân và và thiết kế thuật toán
 • Lập trình Java
 • Lập trình .Net
 • Học máy
 • Lập trình PHP
 • Phân tích dữ liệu
 • Lập trình CSDL
 • Kiểm thử và đảm bảo chất lượng phần mềm
 • Đồ họa
 • Giao diện người máy
   


Sự nghiệp tương lai

 • Phân tích, thiết kế và cài đặt các hệ thống công nghệ thông tin (mạng máy tính, phần cứng, phần mềm, dịch vụ) cho một tổ chức.
 • Quản lý hệ thống thông tin. Duy trì sự làm việc an toàn và hiệu quả của hệ thống. Chuyên viên cấp cao về CNTT, giám đốc công nghệ (CTO) của tổ chức.
 • Lập trình, đảm bảo an ninh mạng, quản lý dự án CNTT.

Mã ngành7480201

 • Thời gian học04 năm
 • Tổ hợp môn thiA00, A01
 • Học phí24.200.000vnđ/năm

Điểm trúng tuyển các năm gần đây (thang điểm 30)

 • Năm 201916.50

Đối tác của TLU