Nhảy đến nội dung

Ngành Quản trị khách sạn

Mã ngành7810201

 • Thời gian học04 năm
 • Tổ hợp môn thiA00, A01, D01, D07
 • Học phí36.000.000vnđ/năm

Điểm trúng tuyển các năm gần đây (thang điểm 30)

Năm 2023
24.10
Năm 2022
23.50

Ngành Quản trị khách sạn

Sự phát triển ngày càng mạnh mẽ của Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã và đang tạo ra nhiều cơ hội, thách thức, đồng thời tác động trực tiếp đến mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội, trong đó có Du lịch. Ngành du lịch phát triển trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đòi hòi phải có nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng được sự phát triển của công nghệ số, nắm bắt được công nghệ thông tin và truyền thông hiện đại, đồng thời phải thuần thục nhiều kỹ năng mới, đặc thù của ngành du lịch để có thể hội nhập được với xu thế chung của du lịch quốc tế. Lợi nhuận cũng như tốc độ phát triển chóng mặt của ngành du lịch trong bối cảnh mới này, đã đặt ra yêu cầu phải cung cấp một cách ổn định nguồn nhân lực chất lượng cao, bao gồm từ việc đào tạo các ngành chuyên sâu về du lịch. Một trong những ngành đó chính là ngành quản trị Khách sạn. Ngành Quản trị Khách sạn của Trường Đại học Thăng Long được đưa vào đào tạo từ năm học 2022 – 2023 với chương trình đào tạo mang tính ứng dụng cao và cập nhật với xu hướng mới ở trong nước và trên thế giới.

Mục tiêu đào tạo

Người học tốt nghiệp chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Quản trị khách sạn theo định hướng ứng dụng có khả năng hình thành ý tưởng, triển khai, đánh giá hoạt động quản trị doanh nghiệp kinh doanh thuộc lĩnh vực khách sạn, nhà hàng trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

 • Áp dụng được các kiến thức nền tảng và chuyên môn để phân tích, đánh giá, giải quyết những vấn đề trong lĩnh vực quản trị khách sạn.
 • Thể hiện được kỹ năng, phẩm chất cá nhân và định hướng phát triển nghề nghiệp.
 • Thể hiện kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng số và giao tiếp hiệu quả trong các hoạt động nghề nghiệp.
 • Hình thành ý tưởng, triển khai, đánh giá hoạt động quản trị doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực khách sạn, nhà hàng để đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp và xã hội.

Chương trình đào tạo

Môn cơ sở

 • Khởi nghiệp du lịch
 • Phương pháp nghiên cứu khoa học trong du lịch
 • Chuyển đổi số trong du lịch
 • Kinh tế vi mô và vĩ mô
 • Nguyên lí kế toán
 • Quản trị tài chính trong du lịch
 • Quản trị học đại cương
 • Nguyên lí Marketing
 • Marketing trong kinh doanh du lịch

Môn chuyên ngành

 • Nhập môn du lịch
 • Cơ sở Văn hóa Việt Nam
 • Văn hóa kinh doanh du lịch
 • Quản trị du lịch MICE
 • Quản trị sự kiện
 • Pháp luật trong kinh doanh du lịch
 • Quản trị nguồn nhân lực trong du lịch
 • Quản trị chiến lược trong kinh doanh du lịch
 • Quản trị kinh doanh khách sạn
 • Quản trị lưu trú
 • Quản trị tiền sảnh
 • Quản trị kinh doanh nhà hàng
 • Quản trị vận hành bếp
 • Quản trị phục vụ bàn
 • Quản trị và vận hành Bar
 • Quản trị dịch vụ bổ sung trong khách sạn
 • Kiến tập
 • Thực tập doanh nghiệp

Môn tự chọn

 • Ẩm thực Hàn Quốc
 • Thống kê du lịch
 • Tâm lí học du lịch
 • Nghệ thuật đàm phán trong kinh doanh du lịch
 • Văn hóa ẩm thực Việt Nam
 • Giao tiếp liên văn hóa
 • Các tôn giáo trên thế giới
 • Quản trị tiệc
 • Du lịch có trách nhiệm
 • Nghiệp vụ chế biến bánh và kem
 • Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng học
 • Chương trình đào tạo
 • Sự nghiệp tương lai


Sự nghiệp tương lai

 • Chuyên viên tư vấn và quan hệ khách hàng;
 • Chuyên viên phân tích và tư vấn quản trị kinh doanh nhà hàng, quản trị kinh doanh khách sạn; chuyên viên marketing, chuyên viên kinh doanh,…
 • Chuyên viên làm việc ở các sở, ban, ngành Du lịch;
 • Nhà quản trị: Giám đốc bộ phận nhà hàng, Giám đốc bộ phận tiền sảnh, Giám đốc bộ phận buồng, Giám đốc bộ phận ẩm thực, Quản trị viên các phòng marketing, nhân sự, chất lượng, khách hàng, Giám đốc điều hành khách sạn, Giám đốc giám đốc vận hành nhà hàng
 • Chủ doanh nghiệp.

Mã ngành7810201

 • Thời gian học04 năm
 • Tổ hợp môn thiA00, A01, D01, D07
 • Học phí36.000.000vnđ/năm

Điểm trúng tuyển các năm gần đây (thang điểm 30)

 • Năm 202324.10
 • Năm 202223.50

Đối tác của TLU