Nhảy đến nội dung

Workshop: Giới thiệu chương trình COIL tại trường Đại học Thăng Long

Phòng Hợp tác quốc tế 01.06.2024

Ngày 31/5 vừa qua, buổi workshop “Giới thiệu chương trình COIL” với sự tham gia của bà Hope Windle, M.F.A, Giám đốc dự án SUNY COIL đã giới thiệu chi tiết về chương trình COIL và các lợi ích to lớn mà nó mang lại.