Skip to main content

Tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ trường Đại học Thăng Long lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Đảng Cộng sản Việt Nam 23.06.2020

Ngày 19 - 20/6/2020, Đảng bộ Trường Đại học Thăng Long đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là sự kiện chính trị quan trọng nhằm tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ.

Tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ trường Đại học Thăng Long lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Tham dự Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Thăng Long lần thứ II có đông đủ đảng viên các chi bộ trực thuộc được triệu tập, trong đó đảng viên trẻ nhất Đại hội là 20 tuổi. Đại hội vinh dự được đón các vị khách quý đến dự: GS.TSKH. Hoàng Xuân Sính – Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Thăng Long, đ/c Phạm Văn Hải – Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban tuyên giáo Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, Đ/c Cung Thị Hồng Loan – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đại Kim, đại diện Công đdoàn, Đoàn Thanh niên CSHCM, Hội sinh viên Trường Đại học Thăng Long.

Tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ trường Đại học Thăng Long lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Phát biểu chào mừng Đại hội, GS.TSKH. Hoàng Xuân Sính – Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Thăng Long nhiệt liệt chúc mừng những kết quả mà Đảng bộ Trường Đại học Thăng Long đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đánh giá cao vai trò của Đảng bộ nhà trường đã đóng góp xứng đáng vào những thành tựu của nhà trường trong suốt quá trình xây dựng và phát triển. GS Hoàng Xuân Sính mong rằng, Đảng bộ Trường Đại học Thăng Long tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, trách nhiệm để lãnh đạo đảng viên và các tổ chức chính trị xã hội trong trường tham gia tích cực vào các họat động giáo dục đào tạo của nhà trường, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị do Hội đồng trường đề ra.

Tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ trường Đại học Thăng Long lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Thay mặt Đảng ủy, đồng chí Nguyễn Minh Xuân trình bày Báo cáo chính trị tại Đại hội. Nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ Trường Đại học Thăng Long đã lãnh đạo đảng viên và các tổ chức xã hội tham gia đóng góp tích cực vào các thành tựu của nhà trường, với những kết quả nổi bật: mở rộng phát triển các ngành đào tạo, trình độ đào tạo; chất lượng tuyển sinh được nâng lên; hoạt động nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế được đẩy mạnh và đạt nhiều kết quả; cơ sở vật chất tiếp tục được đầu tư nâng cấp; đội ngũ nhà giáo được đào tạo, bồi dưỡng; công tác đảm bảo chất lượng được chú trọng, nhà trường đã được kiểm định chất lượng và được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục; công tác xây dựng Đảng được chú trọng, quan tâm bồi dưỡng tạo nguồn phát triển đảng viên.
Báo cáo cũng chỉ ra những hạn chế khuyết điểm, nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm quý giá trong nhiệm kỳ 2015 – 2020 của Đảng bộ Trường Đại học Thăng Long. Về Phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ Trường Đại học Thăng Long xác định các nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể, các giải pháp phù hợp để lãnh đạo đảng viên, các tổ chức chính trị xã hội thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu đó.
 

Tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ trường Đại học Thăng Long lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Phạm Văn Hải – UV Thường vụ, Trưởng Ban tuyên giáo Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội chúc mừng những thành tích mà Đảng bộ và tập thể Trường Đại học Thăng Long đã đạt được. Đ/c Phạm Văn Hải đánh giá cao công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội của Đảng bộ Nhà trường, đề nghị Đại hội tập trung trí tuệ với tinh thần thẳng thắn đánh giá những thành tựu, hạn chế để xác định rõ mục tiêu, phương hướng cho nhiệm kỳ tới, tiếp tục làm tốt công tác xây dựng đảng.

Tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ trường Đại học Thăng Long lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Thăng Long nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 7 đồng chí, Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Thăng Long đã bầu các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra.

Tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ trường Đại học Thăng Long lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Ban chấp hành Đảng bộ trường Đại học Thăng Long:
1. Nguyễn Minh Xuân – Bí thư Đảng ủy
2. Nguyễn Văn Thái – P. Bí thư Đảng ủy
3. Nguyễn Hải Hà – Đảng ủy viên
4. Trần Thị Thanh Hương – Đảng ủy viên
5. Nguyễn Trung Thùy Linh – Đảng ủy viên
6. Đoàn Thị Hồng Nhung – Đảng ủy viên
7. Nhâm Ngọc Tần – Đảng ủy viên
Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Trường Đại học Thăng Long:
1. Đ/c Nguyễn Văn Thái – P. Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT
2. Đ/c Nguyễn hải Hà – Đảng ủy viên, Ủy viên UBKT
3. Đ/c Ngô Hải Anh - Bí thư Chi bộ 1, Ủy viên UBKT
 

Tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ trường Đại học Thăng Long lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Thăng Long lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong sự trưởng thành của Đảng bộ, góp phần tích cực xây dựng Nhà trường trở thành trường đại học nghiên cứu như chiến lược phát triển của nhà trường đề ra.

Tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ trường Đại học Thăng Long lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 – 2025