Nhảy đến nội dung

Thông báo V/v tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2023 (Đợt 2)

Phòng Sau đại học và Quản lý Khoa học 12.09.2023

Phiếu đăng ký và hồ sơ đăng ký: download tại đây

Phụ lục ngành đúng, ngành phù hợp QTKD, TCNH 2023: xem tại đây

Thông báo học trước 1 số học phần Thạc sĩ: xem tại đây