Nhảy đến nội dung

THÔNG BÁO V/v Thu học phí HK2 (nhóm 2) năm học 2022 – 2023 Ngành Tài chính - Ngân hàng ≤ K33; khoa Kinh tế - Quản lý khóa 34 khoa Du lịch khóa 34; các ngành Ngoại ngữ khóa 34; các ngành Toán - Tin, khoa KH Sức khỏe, khoa KH xã hội và nhân văn khóa ≤ K34

22.12.2022