Skip to main content

THÔNG BÁO V/v Thay đổi hình thức thi môn học Ngân hàng thương mại 1

13.10.2022

THÔNG BÁO V/v Thay đổi hình thức thi môn học Ngân hàng thương mại 1

Từ kì 1 nhóm 2 năm học 2022-2023, môn học Ngân hàng thương mại 1 thay đổi hình thức thi thành THỰC HÀNH ĐÓNG VAI, có chấm điểm. Các bạn sinh viên sẽ bốc thăm và chuẩn bị theo nội dung yêu cầu trong file đính kèm dưới đây. Các bạn thi lại môn học NHTM 1 phải chủ động liên hệ với giáo viên để ghép nhóm và làm bài tập thi cùng các sinh viên đang học trong học kì này. Mọi thắc mắc về Bài tập lớn thi hết môn Ngân hàng thương mại 1 đề nghị sinh viên liên hệ ngay với giáo viên dạy môn học của mình để chủ động chuẩn bị, ghép nhóm và lên kịch bản và thực hiện bài thi. Cô Thu 0983035946 Cô Oanh 0984720333