Nhảy đến nội dung

THÔNG BÁO V/v kiểm tra bảng điểm dự kiến tốt nghiệp; nhận bằng, bảng điểm tốt nghiệp dành cho sinh viên nộp Hồ sơ xét tốt nghiệp đợt tháng 4/2024

Phòng Đào tạo 20.05.2024