Skip to main content

THÔNG BÁO TUYỂN THỰC TẬP SINH 01 NĂM TẠI NHẬT, CHƯƠNG TRÌNH SUNRISE - ĐỢT 1 (T12/2022)

09.11.2022

Form CV (download tại đây)

Giới thiệu về khách sạn (xem tại đây)