Nhảy đến nội dung

THÔNG BÁO Tổ chức cho sinh viên đăng ký thi lại, nâng điểm do hệ thống quản lý đào tạo bị gián đoạn Học kì III, nhóm 1, năm học 2023 - 2024

Phòng Đào tạo 10.04.2024