Skip to main content

THÔNG BÁO Thi vượt cấp Tiếng Anh cho sinh viên ngành Điều dưỡng hệ vừa làm vừa học liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học năm học 2020 - 2021

11.09.2020

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

PHÒNG ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 83/TB-ĐT

 

 

                      

 

  Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2020

 

THÔNG BÁO

Thi vượt cấp Tiếng Anh cho sinh viên ngành Điều dưỡng hệ vừa làm vừa học

liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học năm học 2020 - 2021

 

 

Ngày 12/9/2020, trường Đại học Thăng Long tổ chức thi vượt cấp tiếng Anh cho sinh viên ngành Điều dưỡng hệ vừa làm vừa học liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học tại Phòng máy A703 (tầng 7, nhà A). Cụ thể như sau:

 

TT

Mã SV

Họ và tên

Ca thi

Giờ thi

1

A37419

LÊ THỊ HẰNG

1 - 2

07h15 - 09h15

2

A37420

TRỊNH THỊ NGUYỆT

1 - 2

07h15 - 09h15

3

A37431

TRẦN THỊ THÙY LINH

1 - 2

07h15 - 09h15

4

A37433

TRỊNH THỊ DUNG

1 - 2

07h15 - 09h15

5

A37438

QUÁCH THỊ QUỲNH

1 - 2

07h15 - 09h15

6

A37441

NGUYỄN HOÀNG ANH

1 - 2

07h15 - 09h15

7

A37444

ĐÀO NGỌC ANH

1 - 2

07h15 - 09h15

8

A37445

NGUYỄN VIỆT TIẾN

1 - 2

07h15 - 09h15

9

A37452

NGUYỄN THỊ THIẾP

1 - 2

07h15 - 09h15

 

Lưu ý:  

- Sinh viên có mặt tại phòng thi 15 phút trước giờ thi (7h00) và mang theo Thẻ sinh viên/ thẻ học viên; Giấy chứng minh nhân dân/ thẻ căn cước công dân.

- Sinh viên có bất cứ thắc mắc về danh sách thi, ca thi đến phòng Đào tạo 2 để được hỗ trợ.