Skip to main content

THÔNG BÁO Qui đổi điểm chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế và thi vượt cấp tiếng Anh cho sinh viên khóa 34 năm học 2021 - 2022

Phòng Đào tạo 15.09.2021