Skip to main content

THÔNG BÁO Qui đổi điểm chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế và thi vượt cấp tiếng Anh cho sinh viên khóa 33 (đợt bổ sung) năm học 2020 - 2021

Phòng Đào tạo 14.10.2020