Skip to main content

THÔNG BÁO Lịch thi vượt cấp và kiểm tra đầu vào Tiếng Anh dành cho sinh viên khoá 35

Phòng Đào tạo 06.10.2022

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

HỘI ĐỒNG THI TIẾNG ANH VƯỢT CẤP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2022

THÔNG BÁO

Lịch thi vượt cấp và kiểm tra đầu vào Tiếng Anh dành cho sinh viên khoá 35
hệ chính quy năm học 2022 - 2023

Nhà trường tổ chức thi kỳ thi vượt cấp và kiểm tra đầu vào Tiếng Anh dành cho sinh viên hệ chính quy Khoá 35 năm học 2022 – 2023 tại Phòng máy tầng 7.

Thời gian:

- Thứ Sáu, ngày 07/10/2022;

- Thứ Bảy, ngày 08/10/2022;

- Chủ Nhật, ngày 09/10/2022.

Sinh viên tra cứu phòng thi, ca thi, giờ thi tại đây và thực hiện đúng quy định.

Lưu ý:

- Sinh viên có mặt tại phòng thi 15 phút trước giờ thi và mang theo Thẻ sinh viên/ thẻ học viên; Giấy chứng minh nhân dân/ thẻ căn cước công dân. Sinh viên đến muộn quá 15 phút (kể từ khi bắt đầu làm bài) sẽ không được vào phòng thi.

- Sinh viên đến trường dự thi thực hiện nghiêm túc quy định của Nhà trường.