Skip to main content

THÔNG BÁO Kiểm tra bảng điểm tốt nghiệp dự kiến, nhận bằng, bảng điểm tốt nghiệp dành cho sinh viên hệ chính quy

Phòng Đào tạo 13.10.2021