Skip to main content

THÔNG BÁO HỦY ĐIỂM TỔNG KẾT MÔN HỌC Học kỳ II, nhóm 2, năm học 2021 – 2022 (Khoa Kinh tế - Quản lý, khoa Du lịch, Khoa Ngoại ngữ khóa 33 Khoa Thanh nhạc, khoa Toán – Tin, khoa KH Sức khỏe, khoa KH Xã hội & Nhân văn khóa ≤ 33)

13.01.2022