Skip to main content

THÔNG BÁO Điểm trúng tuyển, danh sách trúng tuyển, thủ tục xác nhận nhập học và nhập học Tuyển sinh đại học năm 2021

Phòng Đào tạo 15.09.2021
THÔNG BÁO Điểm trúng tuyển, danh sách trúng tuyển, thủ tục xác nhận nhập học và nhập học Tuyển sinh đại học năm 2021THÔNG BÁO Điểm trúng tuyển, danh sách trúng tuyển, thủ tục xác nhận nhập học và nhập học Tuyển sinh đại học năm 2021

 

Danh sách trúng tuyển thí sinh tra cứu tại đây

Thủ tục xác nhận nhập học và nhập học trực tuyến xem tại đây

Thông tin năm học mới xem tại đây