Nhảy đến nội dung

Thông báo Danh sách sinh viên khoá <= K35 được gia hạn Bảo hiểm y tế năm 2024

Phòng Hành chính - Tổng hợp 16.01.2024

Danh sách Sinh viên từ khoá K35 được gia hạn thẻ BHYT năm 2024: xem tại đây

Hướng dẫn cài phần mềm VssID: xem tại đây